Województwa

lubelskie

PL | EN

Powierzchnia 25 122 km2
Liczba ludności:
- w tym w miastach
2086,4 tys.
46,5%
Gęstość zaludnienia 83 osoby/km2
Główne miasto Lublin
Największe miasta w regionie Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Puławy, Świdnik
Specjalne Strefy Ekonomiczne Tarnobrzeska »
Starachowicka »
Mielecka »
Parki Przemysłowe, Technologiczne Lubelski Park Naukowo-Technologiczny »
Puławski Park Przemysłowy »
Regionalny Park Przemysłowy Świdnik »
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Lublin »
Regionalne Biuro Handlowe PAIH Lublin »

Publikacja

Potencjał inwestycyjny polskich miast - Lublin, 2024
Potencjał inwestycyjny polskich miast
- Lublin, 2024


Lubelskie znajduje się w środkowo-wschodniej Polsce. Region w przeważającej części rolniczy, znany m.in. z uprawy chmielu, malin i tytoniu. Bardzo silny ośrodek akademicki (16 szkół wyższych, na których kształci się ponad 67 tysięcy studentów) oraz imponujący potencjał naukowo-badawczy, szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych. Swoje tradycje ma tu także przemysł maszynowy i motoryzacyjny. Województwo nastawione na rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki w oparciu o istniejący potencjał naukowy. Ze względy na jakość środowiska naturalnego rozwijane są inwestycje w sektorze rolno-spożywczym związanym z żywnością ekologiczną. Zasoby naturalne oraz prowadzone na uczelniach wyższych województwa badania naukowe prowadzą do rozwoju sektora OZE. Młoda wykształcona kadra w miastach to potencjał dla rozwoju sektora BPO.

Mapa Województwa: na tle kraju

mapa Polski
mapa województwa


Atuty województwa

 • Lubelszczyzna to Brama Wschodu
 • Silne zaplecze naukowo-techniczne
 • Potencjał turystyczny Lublina
 • Prężnie rozwijający się Port Lotniczy Lublin - międzynarodowe i krajowe połączenia lotnicze
 • Rozwój infrastruktury komunikacyjnej
  • budowa Trasy S-17; ukończony odcinek Lublin-Warszawa,
  • budowa Trasy S-19 Via Carpathia będącej częścią paneuropejskiego korytarza północ-południe; odcinek Lublin-Kraśnik: maj 2022, odcinek Białystok-Rzeszów: w 2025 roku
 • Port przeładunkowy Małaszewicze, ma znaczenie międzynarodowe - główna trasa kolejowa pomiędzy CHRL a Europą przebiega przez port w Małaszewiczach: umożliwia przeładunek towarów pomiędzy koleją standardową a szerokotorową, położony 5 km od granicy z Białorusią, strefa bezcłowa ułatwia handel międzynarodowy oraz obsługę ładunków.
 • Przyjazne otoczenie instytucjonalne
 • Tereny i powierzchnie przygotowane pod inwestycje
 • Jedne z najniższych kosztów wynajmu powierzchni biurowych w Polsce
 • Konkurencyjne koszty pracy i wysokie kwalifikacje kadr
 • Pakiet dostępnych zachęt inwestycyjnych
 • Stabilność zatrudnienia - niewielka rotacja pracowników na poszczególnych stanowiskach
 • Wykwalifikowana i kompetentna kadra pracownicza - co roku wzrasta liczba zagranicznych studentów oraz absolwentów polskich uczelni wyższych, w tym z kierunków najbardziej poszukiwanych przez firmy inwestujące w branże zaawansowane technologicznie.
 • Wschodzący lider innowacji w regionie - wysoka dynamika nakładów na badania i rozwój oraz aktywne wdrażanie innowacyjnych projektów badawczych.
 • Rozwinięte szkolnictwo zawodowe i oraz system doradztwa zawodowego
 • Rosnące zaangażowanie przedsiębiorstw we współpracę (m.in. w ramach klastrów)
 • Stosunkowo duże zatrudnienie w sferze B+R w porównaniu ze średnią w kraju, zwłaszcza w obszarach inteligentnych specjalizacji
 • Dobre warunki dla rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego, maszynowego, drzewnego, usług typu offshoring oraz turystki
 • Sąsiedztwo rynków Białorusi i Ukrainy. Przejścia graniczne z Białorusią: Kukuryki, Terespol, Sławatycze. Przejścia graniczne z Ukrainą: Dorohusk, Zosin, Hrebenne, Dołhobyczów.


Inteligentne specjalizacje Województwa Lubelskiego

 • Żywność wysokiej jakości
 • Zielona gospodarka
 • Zdrowe społeczeństwo
 • Cyfrowe społeczeństwo
 • Technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne

powrót