Wydarzenia ˗ zapisy

Targi The Buildings Show 2023 w Toronto


Targi The Buildings Show 2023 w Toronto


Zapraszamy polskich przedsiębiorców do współtworzenia polskiego stoiska podczas Targów The Buildings Show 2023 w Toronto (Kanada), odbywających się w dniach 29 listopada˗1 grudnia 2023 r. 29 listopada-1 grudnia 2023 roku o godzinie 8:00 polskiego czasu (CET).

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do piątku, 10 listopada 2023 r.

Decyzję o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w targach komisja, złożona z przedstawicieli PAIH oraz przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Wiedniu, przekaże drogą mailową najpóźniej 20 października 2023 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty logistyczne, tj. spedycji towarów i materiałów reklamowych, transportu, ubezpieczenia osób i produktów, noclegu, wyżywienia itp. pokrywa przedsiębiorca.


Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


Szczegóły działalności firmy

* Oświadczam, że zapoznałam/em z treścią Regulaminu uczestnictwa w polskim stoisku PAIH na targach The Buildings Show 2023, odbywających się w dniach 29.11-01.12.2023 w Toronto, Kanada i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.