Wydarzenia − zapisy

Targi EXPO Manufactura 2024 w Monterrey


Targi EXPO Manufactura 2024 w Monterrey


Zapraszamy polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w Polskim Stoisku Narodowym podczas Targów EXPO Manufactura 2024 w Monterrey (Meksyk), w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2024 r. 30 tycznia-1 lutego 2024 roku o godzinie 8:00 polskiego czasu (CEST).

Uwaga: Akceptowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 22 grudnia 2023 r., do godz. 12:00.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: tomasz.bajon@paih.gov.pl.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


* Oświadczam, że zapoznałam/em z treścią regulaminu uczestnictwa Polskiego Stoiska Narodowego na targach EXPO Manufactura 2024, Monterrey, 30.01-01.02.2024 i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj.  informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji  na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów.. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są  dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu;

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.