Wydarzenia ˗ zapisy

Międzynarodowe Wydarzenie Technologiczno-Startupowe SLUSH 2023, Helsinki


Międzynarodowe Wydarzenie Technologiczno-Startupowe SLUSH 2023, Helsinki


Zapraszamy polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w polskim stoisku podczas Międzynarodowego Wydarzenia Technologiczno-Startupowego SLUSH 2023 w Helsinkach (Finlandia), w dniach 30 listopada-1 grudnia 2023 r. 30 listopada-1 grudnia 2023 roku o godzinie 8:00 polskiego czasu (CEST).

Uwaga: Akceptowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 10 października 2023 r., do godz. 12:00. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania aplikacji.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: patrycja.saxlund@paih.gov.pl.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


* Oświadczam, że zapoznałam/em z treścią Regulaminu Polskiego Stoiska PAIH na Międzynarodowym Wydarzeniu Technologiczno-Startupowym SLUSH 2023, Helsinki, 30.11001.12.2023 r. (dalej „Regulamin”) i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. Jestem świadoma/y, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. Jestem świadoma/y, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. **


* Obowiązkowe

** Dobrowolne