Wydarzenia − zapisy

Międzynarodowe Targi Kosmetyczne FOR BEAUTY w Pradze

Zapraszamy polskich przedsiębiorców z sektora kosmetycznego do współtworzenia Stoiska Narodowego PAIH podczas Targów Kosmetycznych FOR BEAUTY odbywających się w dniach 5˗6 kwietnia 2024 r. w Pradze (Czechy).

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do środy, 21 lutego 2024 r..

Decyzję o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w targach komisja, złożona z przedstawicieli PAIH oraz przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Pradze, przekaże drogą mailową najpóźniej 6 marca 2024 r.

Warunkiem udziału dla zakwalifikowanych wystawców jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej na rzecz organizatora wydarzenia w wysokości 91 EUR po otrzymaniu potwierdzenia o udziale w targach.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kamila.misiorowska@paih.gov.pl.


Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Targów Kosmetycznych FOR BEAUTY wiosna 2024 w Pradze (dalej „Regulamin”) i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* zaznaczenie oświadczenia jest obowiązkowe w przypadku wzięcia udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.