Wydarzenia ˗ zapisy

Szkolenie/staż dla partnerów regionalnych PAIH S.A.

Szkolenie/staż dla partnerów regionalnych PAIH


Zapraszamy partnerów PAIH do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się 5 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00.

Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 1 grudnia 2023 r., do godz. 14:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania aplikacji.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: marzanna.pochodyla@paih.gov.pl.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail
Nazwa firmy / instytucji
Charakter instytucji

* Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych wprowadzonych przeze mnie w procesie rejestracji na udział w Szkoleniu dla partnerów regionalnych PAIH pt. „Standardy obsługi inwestora i oferta PAIH S.A.”, (dalej „Szkolenie”) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa) moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w Szkoleniu. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *


* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu