RYNKI ZAGRANICZNE

Ukraina

Zapoznaj się z informacjami z rynku i zyskaj wiedzę na temat uwarunkowań prowadzenia biznesu.

Ukraina - Eksport TOP 5Ukraina - Wymiana handlowaUkraina - Import TOP 5

Informacje z rynku

Rynek ukraiński stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla polskiego biznesu, dowodem czego był wzrost wartości wymiany handlowej między Polską a Ukrainą w ostatnich latach. Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła istotnie kierunki wymiany handlowej tego kraju. Polska stała się "bramą" dla większości ukraińskiego handlu zagranicznego.

Wojna dotkliwie uderzyła w gospodarkę Ukrainy. Negatywne konsekwencje wojny już są ogromne. Wiele łańcuchów logistycznych zostało całkowicie zerwanych, wiele firm zostało fizycznie zniszczonych, niektóre nie mogą pracować w czasie wojny, a wielu pracowników po prostu odeszło. Inflacja konsumencka w czerwcu 2022 r. wyniosła 21,5% (w porównaniu do czerwca 2021 r.). Według danych Państwowego Komitetu Statystyki PKB w I kwartale 2022 r. zmniejszył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 19,3% (wyrównany sezonowo), a w porównaniu z I kwartałem 2021 r. - o 15,1%. Bank Światowy przewiduje, że w 2022 r. PKB Ukrainy spadnie o 45,1% przy inflacji do 20%. Import produktów również spadł w I kwartale. Na rynku występuje deficyt poszczególnych produktów, m.in. paliwa, soli, spowodowany wojennymi zniszczeniami przedsiębiorstw i infrastruktury.

Według ocen Ministerstwa Gospodarki i Instytutu KSE, całkowite straty ukraińskiej gospodarki spowodowane wojną, uwzględniające zarówno straty bezpośrednie na chwilę obecną, jak i straty pośrednie (spadek PKB, wstrzymanie inwestycji, odpływ siły roboczej, dodatkowe wydatki na obronę, pomoc socjalną etc.) szacuje się na kwotę od 564 do 600 mld USD. Bezpośrednie straty dla infrastruktury od początku wojny szacuje się na kwotę 105,5 mld USD. Zgodnie z Raportem RAPID DAMAGE AND NEEDS ASSESSMENT Banku Światowego z 1 czerwca 2022 r. potrzeby odbudowy Ukrainy były szacowane na 350 mld USD.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Polski w 2021 r. w stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost polsko-ukraińskich obrotów handlowych o 40% (obroty wyniosły 12467 mln USD). Polski eksport do Ukrainy osiągnął wartość 7429 mln USD (+34%), a import z Ukrainy 5038 mln USD (+71%). Według statystyk ukraińskich za 2021 r., Polska zajmuje 1 miejsce, jeżeli chodzi o wielkości dwustronnego handlu towarami między Ukrainą a krajami europejskimi.

Najważniejszy udział w polskim eksporcie miały: samochody, koks i półkoks, nawozy mineralne, samoloty, skóry, natomiast w imporcie z Ukrainy dominowały: rudy i koncentraty żelaza, wyroby walcowane, olej sojowy, makuchy, olej słonecznikowy. Ukraina pozostaje kluczowym rynkiem dla kilku wybranych branż. W 2021 r. była odbiorcą 20% polskiego eksportu nawozów, Ukraina była dostawcą importu: 36% rud metali, 23% tłuszczów pochodzenia zwierzęcego oraz 12% drewna i artykułów z drewna.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. polski eksport do Ukrainy wyniósł 4122 mln USD (+22%), a import z Ukrainy do Polski 3174 mln USD (+43,5%).Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, co możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy lub skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. 

Wyszukaj inny rynek »

Sprawdź naszą ofertę »