Jak pomagamy?

Pomoc dla Ukrainy

Z myślą o zachowaniu ciągłości biznesu naszych ukraińskich przyjaciół realizujemy program wsparcia tymczasowego przeniesienia działalności do Polski. W ramach programu PAIH:
 • udostępnia bezpłatną przestrzeń co-workingową w centrum Warszawy
 • wprowadza stałą obsługę w języku ukraińskim
 • prowadzi bazę dostępnych natychmiast powierzchni logistycznej i produkcyjnej
 • udziela wszelkich informacji niezbędnych do szybkiego rozpoczęcia działalności

Wszyscy zainteresowani otrzymają pełne, bezpłatne wsparcie naszych specjalistów w zakresie m.in.:
 • Wyszukania odpowiedniej nieruchomości do prowadzenia działalności (działki, hale, biura)
 • Doradztwa w zakresie możliwej pomocy publicznej (granty, zwolnienia podatkowe)
 • Wsparcia w kontaktach z administracją centralną i lokalną
 • Informacji na temat warunków prowadzenia działalności w Polsce

Skontaktuj się z nami
telephone+48 22 334 99 11Допомога Україні


Прагнувши зберегти безперервність бізнесу наших українських партнерів, реалізуємо програму підтримки тимчасового переміщення підприємств до Польщі. У рамках програми PAIН 
 • надає безкоштовний робочий простір у центрі Варшави, обслуговування якого можливе українською мовою
 • Hадємо інформацію стосовно початку діяльності у Польщі
 • Додатково, надаємо доступ до логістичних баз даних та виробничих площ

Усі зацікавлені програмою отримають безкоштовну допомогу наших експертів у галузях:
 • пошуку відповідної до діяльності інфраструктури (виробничi площі, офісне приміщення)
 • поради щодо можливої державної допомоги (гранти, звільнення від податків)
 • підтримка у контактах з центральною та місцевою адміністрацією 
 • інформації про умови ведення бізнесу в Польщі


Виходьте на зв'язок з нами:
telephone+48 22 334 99 11