Next Step Poland

Celem projektu  jest rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce, poprzez wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie działań trzech polskich instytucji rozwojowych (PAIH, PARP, PFR) z wykorzystaniem doświadczenia partnera ponadnarodowego (Capful Oy).

Rezultatem projektu będzie stworzenie Next Step Poland Guidebook, który umożliwi opracowanie nowych standardów działania PAIH, PARP i PFR w ramach ekosystemu innowacji.

Jakie są zadania projektu?
  • Wymiana informacji i doświadczeń dotyczących ekosystemu innowacji w celu przygotowania zestawu dobrych praktyk we współpracy z partnerem ponadnarodowym.
  • Przygotowanie Next Step Poland Guidebook.
  • Działania związane z wdrożeniem rozwiązań zawartych w Next Step Poland Guidebook.
Wartość dofinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej: 5 344 152,30 zł.
Całkowita wartość Projektu: 5 509 435,36 zł, wkład własny w kwocie 165 283,06 zł.

Projekt realizowany jest od stycznia 2018 roku do czerwca 2022 roku.

Kontakt
Edyta Staniszewska-Strasz
edyta.staniszewska@paih.gov.pl
+48 887 830 314

Adres Biura Projektu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Krucza 50
00-025 Warszawa

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

NSP - logo