Aktualności

Za nami misja gospodarcza do Mauretanii

Mauretania to kraj z ogromnym potencjałem, który będzie w najbliższym czasie przechodził skokowe przemiany cywilizacyjne związane z urbanizacją, budową infrastruktury elektrycznej oraz drogowej. Powodem gospodarczego przyspieszenia ma być rozpoczęcie eksploatacji bogatego złoża gazu Grand Tortue Ahmeyim (GTA), ciągnącego się wzdłuż wybrzeży kraju. Mauretania to również bardzo atrakcyjne miejsce na rozwój projektów OZE oraz kraj tranzytowy i brama handlowa dla całego Sahelu. Zdając sobie sprawę z dużego potencjału tego rynku, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Casablance zorganizowało na przełomie lutego i marca misję gospodarczą do Mauretanii.
Misja gospodarcza do Mauretanii

Celem wyjazdu była promocja polskiej gospodarki, a w szczególności zaprezentowanie polskiego potencjału w obszarze zielonych technologii i branży rolno-spożywczej. Dlatego też w misji uczestniczyło aż 10 firm z Polski oferujących różnorodne produkty i usługi. Wśród uczestników wyjazdu znalazły się takie przedsiębiorstwa jak: Hynfra (technologie zielonego wodoru i jego pochodnych), Green Capital (produkcja zielonej energii i technologie wodorowe), Polmlek i jego marokański odział Jibal (branża mleczarska), Pawliszyn (firma budowlana), Fairfish (przetwórstwo rybne), Wielton (produkcja naczep i rozwiązań dla transportu) oraz Jan Wróbel (consulting). Polskiej delegacji towarzyszyli również przedstawiciele Ambasady RP w Rabacie.

Wszyscy uczestnicy misji mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Agencji Promocji Inwestycji w Mauretanii APIM oraz odwiedzić mauretańską infrastrukturę portową. Członkowie polskiej delegacji zostali także przyjęci przez Prezesa Krajowej Unii Przedsiębiorców Mauretańskich UNPM. Podczas spotkania, przedsiębiorcy z Polski mieli okazję przedstawić potencjał polskiej gospodarki i swoje oferty elicie mauretańskiego biznesu.

Od końca okresu pandemii notuje się znaczące kilkudziesięcioprocentowe wzrosty obrotów handlowych między Polską a Mauretanią. W 2023 roku przekroczyły one 400 mln złotych, a dzięki spotkaniom w ramach misji gospodarczej PAIH spodziewamy się dalszych wzrostów.

Galeria zdjęć:
O Mauretanii:

Mauretania to niewielki kraj pod względem liczby ludności (ok. 5 mln) i PKB (ok. 10 mld EUR), ale ze względu na prognozowaną dynamikę wzrostu PKB (5-7 %) bardzo ciekawy kierunek ekspansji zagranicznej. Jest to kraj tranzytowy i bogaty w złoża naturalne (żelazo, fosfaty, ropa, gaz), który dodatkowo ma doskonałe warunki klimatyczne do rozwoju zielonych energii zarówno z wiatru, jak i ze słońca. Rząd mauretański prowadzi także prace nad nową ustawą wodorową, która ma pozwolić na zrównoważony rozwój w również tym strategicznym sektorze. OZE to jednak nie wszystko. W kraju dynamicznie rozwija się też sektor przetwórstwa ryb. Mauretania jest jednym z największych eksporterów tej branży na świecie, a zasoby rybne wybrzeży mauretańskich są szacowane na przeszło 2 mln ton surowca rocznie. Co ważne dla polskich przedsiębiorców, Mauretania poszukuje nowych partnerów i dostawców, rynek mauretański jest nienasycony w wielu branżach (m. in. spożywczej, motoryzacyjnej, budowlanej i kosmetycznej).