Aktualności

Współpraca Polska-Meksyk

Polska Agencja Inwestycji i Handlu aktywnie działa na rzecz zacieśniania relacji międzynarodowych. W tym celu Prezes PAIH spotkał się z przedstawicielami meksykańskiego biznesu i instytucji państwowych. Rozmowy dotyczyły możliwości zacieśnienia współpracy między Polską a Meksykiem m.in. w sektorze automotive.
Współpraca Polska-Meksyk

Obecni na spotkaniu Ambasador Meksyku w Polsce Juan Sandoval Mendiolea i CEO Klastra Motoryzacyjnego z Nuevo León, AC (CLAUT) Manuel Montoya wyrazili chęć stworzenia wspólnej polsko-meksykańskiej izby gospodarczej. Prezes PAIH Andrzej Dycha podkreślił gotowość Agencji do podejmowania tego typu inicjatyw. Zaznaczył, że zacieśnianie relacji międzynawowych w celu ułatwiania współpracy gospodarczej między krajami jest wpisane w misję PAIH.

Dla polskich przedsiębiorców działania takie jak stworzenie polsko-meksykańskiej izby gospodarczej to natomiast duże ułatwienie we wchodzeniu na nowe rynki. Dzięki takim inicjatywom nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami jest znacznie łatwiejsze. PAIH nieustannie chce wspierać polskich przedsiębiorców w internacjonalizacji działalności, dlatego też Agencja dołoży starań by pomysł stworzenia izby doszedł do skutku.

O rynku meksykańskim:

Meksyk, jako druga gospodarka w regionie i piętnasta na świecie, stanowi bramę do Ameryki Łacińskiej. Jest to duży i chłonny rynek, perspektywiczny dla polskich przedsiębiorców. Podstawę meksykańskiej gospodarki stanowią sektory przemysłowe: elektroniczny, spożywczy i tytoniowy, chemiczny, metalurgiczny, petrochemiczny, wydobywczy, odzieżowy i samochodowy. Istotny jest również sektor usług, a w nim głównie handel oraz turystyka i transport, a także usługi finansowe oraz nieruchomości.