Aktualności

Wizyta PAIH na Tajwanie – branża półprzewodników

Zakończyła się misja biznesowa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu do Tajpej. Jej celem było nawiązanie relacji z kluczowymi przedstawicielami tajwańskiego sektora produkcji półprzewodników. Na czele misji stanął prezes PAIH Andrzej Dycha, który w ramach dwudniowej wizyty odbył wraz z ekspertami Agencji szereg spotkań i wizyt studyjnych. Wsparcie podczas misji zapewniło Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Tajpej.
Wizyta PAIH na Tajwanie

Jednym z kluczowych punktów wizyty było Forum Inwestycyjne „Polska Chemia dla Półprzewodników”, które odbyło się 7 maja. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z tajwańskim sojuszem dostawców branży półprzewodników Taiwan Eastbound Alliance - Tea.La. Jego celem było zaprezentowanie tajwańskim firmom z branży półprzewodnikowej szans inwestycyjnych, jakie czekają na nie w Polsce. Forum skierowane było również do firm stanowiących dostawców komponentów chemicznych do produkcji półprzewodników, mogących stanowić przyszłych partnerów w ramach europejskich inwestycji Intela i TSMC. Utworzenie ich zakładów w Polsce jest jednym z priorytetów PAIH na najbliższe lata. Forum spotkało się z dużym odzewem lokalnych firm, które wyraziły zainteresowanie bliższym poznaniem możliwości inwestycyjnych w naszym kraju i współpracą z polskimi firmami z branży chemicznej.

Forum było również okazją do przedstawienia oferty PAIH, związanej z kształtującym się w Europie Centralnej ekosystemem, powstającym wokół przyszłych zakładów liderów branży. Przedstawiciele PAIH zaprezentowali przewagi Polski sprzyjające lokowaniu inwestycji półprzewodnikowych w naszym kraju. Jako kluczowy atut podkreślano położenie geograficzne Polski, bliskość przyszłych inwestycji TSMC i Intela, dostępność talentów na rynku pracy, a także sprzyjające otoczenie prawne i instytucjonalne dla inwestycji zagranicznych.

Tajwańscy uczestnicy Forum otrzymali również zaproszenie do przyjazdu na Kongres Polska Chemia celem kontynuowania rozpoczętych rozmów i nawiązania kontaktów z liderami branży chemicznej w Polsce.

To pierwsza inicjatywa skierowana do sektora chemicznego w ramach prowadzonych przez PAIH działań promujących rozwój branży półprzewodników w Polsce. Jest ona częścią długofalowej strategii Agencji, która zakłada wzmocnienie wizerunku Polski jako strategicznego partnera dla inwestorów poszukujących lokalizacji dla nowych inwestycji w Europie Centralnej. Mamy historyczną szansę rozwoju w Polsce branży półprzewodnikowej, która jest kluczowa dla wdrażania Przemysłu 4.0 i niezbędna dla zachowania konkurencyjności przez polską gospodarkę - mówił prezes PAIH Andrzej Dycha.

Przedstawiciele Agencji odbyli w ramach Forum szereg spotkań z firmami, w tym z siódmym największym producentem półprzewodników na świecie - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation. Wzięli również w wizytacji najważniejszej instytucji naukowo-badawczej na Tajwanie, Industrial Technology Research Institute. Nie zabrakło również spotkania z siostrzaną dla PAIH agencją TAITRA. Prezes Andrzej Dycha rozmawiał także z Jasonem Chenem, CEO Acer Incorporated.

Relacje z biznesem tajwańskim pozostają kluczowe z punktu widzenia potrzeb przyszłego hubu półprzewodnikowego, jaki będzie się kształtować w Polsce wraz z uruchomieniem zakładu Intela. W planie agencji są już kolejne projekty i wizyty, w tym udział w największych targach branży półprzewodników, SEMICON TAIWAN.

Galeria zdjęć: