Aktualności

Sukcesy eksportowe PAIH

Tysiące spotkań B2B, setki kontraktów eksportowych za miliony złotych i dziesiątki wydarzeń promocyjnych. Tak wyglądał rok 2023 dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzięki wytężonej pracy ekspertów PAIH o produktach z Polski zaczęło być głośno na świecie, a kolejni polscy przedsiębiorcy zaczęli śmiało wchodzić na zagraniczne rynki.
PAIH wspiera eksport

Od 2020 roku liczba kontraktów eksportowych podpisanych przez firmy z Polski stale rośnie. W roku 2023 przy wsparciu PAIH zawarto przeszło 600 umów o łącznej wartości ponad 205 mln PLN. A w przyszłości tych kontraktów może być jeszcze więcej, bo Agencja nieustannie i znacząco zwiększa także liczbę organizowanych spotkań B2B polskich przedsiębiorców z potencjalnymi zagranicznymi partnerami handlowymi. W 2023 roku takich rozmów było niemal 5500, co jest podwojeniem wyniku za rok 2022 i pięciokrotnością liczby spotkań z 2021 roku.

Więcej przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych współpracą

Rośnie także ogólna rozpoznawalność Polski i PAIH na świecie, zapytania od zagranicznych firm o polski rynek niemal podwoiły się w ostatnich latach. W zeszłym roku Agencja obsłużyła prawie 3000 przedsiębiorców zainteresowanych Polską. Na ten znaczący wzrost rozpoznawalności na pewno przekładają się liczne wydarzenia  i misje branżowe organizowane przez PAIH oraz obecność pracowników Agencji na najważniejszych i największych światowych konferencjach i targach. W 2023 roku liczba zorganizowanych przez PAIH wydarzeń w Polsce i za granicą, których celem była właśnie promocja Polski i polskiego eksportu przekroczyła 600.

Wsparcie PAIH dla przedsiębiorców
Rośnie liczba wydarzeń

Dzięki Agencji tysiące polskich przedsiębiorców mogło uczestniczyć w licznych wydarzeniach na całym świecie. W ramach misji PAIH do Bostonu ponad 30 polskich firm biotechnologicznych zaprezentowało światu swoje produkty na jednej z największych i najważniejszych imprez tego sektora - BIO International Convention. Polacy byli także obecni na największej na świecie imprezie dotyczącej nowoczesnych technologii finansowych - Singapore Fintech Festival i jednej z najważniejszych międzynarodowych konferencji technologicznych - portugalskim Web Summit oraz na największych targach kosmetycznych Europy - Cosmoporf Bolonia.

Za sprawą PAIH odbyło się również pierwsze Polsko-Kenijskie Forum Biznesowe, piąta edycja British Polish Technology Forum i misja gospodarcza na Tajwan przy okazji targów SEMICON 2023, a także przeszło 5000 osób mogło spróbować polskich produktów rolno-spożywczych podczas Polish Night at MaBru w Brukseli. Dla firm udział w tego typu wydarzeniach to przede wszystkim ogromna promocja, ale też realne korzyści finansowe. Podczas Caucasus Build 2023 aż trzy polskie przedsiębiorstwa zawarły kontrakty eksportowe z gruzińskimi kontrahentami.

PAIH łączy przedsiębiorców z całego świata

Organizacja misji gospodarczych i spotkań B2B jest dla nas bardzo ważna, ale robimy także znacznie więcej. Poprzez naszą codzienną pracę pomagamy zainteresowanym przedsiębiorcom weryfikować partnerów biznesowych, przezwyciężać bariery językowe, doradzamy w całym procesie internacjonalizacji działalności, edukujemy w zakresie kodów kulturowych oraz tworzymy analizy potencjału eksportowego. Dzięki naszym niemal 60, rozsianym po całym świecie, Biurom Handlowym jesteśmy także na miejscu dla przedsiębiorców zagranicznych.  Im również pomagamy i udzielamy niezbędnych informacji o naszym kraju oraz organizujemy wizyty studyjne do Polski - mówi Łukasz Grabowski, Dyrektor Departamentu Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.