Aktualności

Rozwój relacji polsko-słoweńskich

W Planicy zakończyła się misja gospodarcza PAIH, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i słoweńskich partnerów towarzysząca wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Republice Słowenii. Wydarzenie było okazją do zacieśniania relacji polsko-słoweńskich.
Misja gospodarcza do Słowenii

W ramach pierwszego dnia misji odbyło się Forum Gospodarczego „Polish-Slovenian Digital Forum Planica 2024. Capturing the power of AI, assuring cybersecurity”. Podczas wydarzenia wszyscy mówcy zgodnie podkreślali istotność zacieśniania relacji między Polską a Słowenią oraz kładli nacisk na zwiększanie wymiany handlowej między naszymi państwami i podejmowanie wspólnych inicjatyw. Jako obszary najbardziej perspektywicznej współpracy wymienili branżę IT/ICT, cybersecurity oraz transportową i logistyczną.

W ramach zacieśniania relacji polsko-słoweńskich zawarte zostały również porozumienia o współpracy między polskimi a słoweńskimi instytucjami, w tym m.in. pomiędzy PAIH a SPIRIT Slovenia. Przedsiębiorcy mieli także okazję wziąć udział w rozmowach w formule B2B. Podczas drugiego dnia misji odbyło się natomiast Forum Biznesu Słowenia-Kosowo oraz spotkania networkingowe z firmami ze Słowenii i Kosowa.

Galeria zdjęć:
O rynku słoweńskim:

Słowenia jest ważnym partnerem handlowym Polski. Kraj oferuje doskonały rynek zbytu dla polskich produktów. Przez ostatnie dwie dekady wolumen wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami systematycznie wzrastał. Coraz większa liczba polskich przedsiębiorców postrzega rynek słoweński jako szansę na rozwój swojej działalności lub jako korytarz wiodący do innych destynacji.