Aktualności

Rozmowy o wizji rozwoju gospodarki. PAIH, eksporterzy i inwestorzy przy okrągłym stole

Prezes PAIH Andrzej Dycha uczestniczył wraz z reprezentacją ekspertów Agencji w spotkaniach z liderami biznesu w formule okrągłego stołu. W trwających dwa dni rozmowach wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli zarówno polskich firm, jak i największych inwestorów zagranicznych lokujących swoje projekty w naszym kraju.

Przedmiotem dyskusji było określenie warunków, jakich potrzebuje biznes dla wzmocnienia pozycji Polski jako eksportera oraz przyciągania zagranicznych projektów inwestycyjnych. Uczestnicy wskazywali na potrzebę utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju i zapewnienia atrakcyjności Polski jako eksportera, a także kraju przyciągającego światowe talenty i liderów biznesu.

Firmy podkreślały konieczność śmielszego sięgania w kierunku nowych technologii, budowania przewag konkurencyjnych i wykorzystanie naszych narodowych atutów. O szczegółowych ustaleniach stanowiących rezultat dwudniowych rozmów można będzie przeczytać w publikacji, która ukaże się w najbliższym czasie w Magazynie THINKTANK wydawanym przez Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dokument ma powstać z okazji 20-lecia obecności Polski w UE i 35-lecia wolnego rynku w Polsce. Centrum Stosunków Międzynarodowych jest partnerem PAIH i współorganizatorem zrealizowanych spotkań.

Galeria zdjęć: