Aktualności

Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu wprowadza do produkcji żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Rozbudowa zakładów produkcyjnych Nutricia w Opolu o nowy wydział specjalistycznego żywienia medycznego to największa inwestycja w historii należącego do grupy spółek DANONE obiektu. Dzięki wartej 230 mln zł inwestycji, znane dotąd z produktów dla niemowląt i małych dzieci zakłady produkcyjne Nutricia w Opolu, rozpoczną działalność w zupełnie nowym obszarze produktów do żywienia dojelitowego, które były dotąd importowane. Tym samym, Nutricia stanie się jedyną firmą na rynku żywienia dojelitowego, której produkty będą powstawać lokalnie w Polsce. Produkowana żywność będzie rezultatem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez organizację, skupiających się na opracowaniu innowacyjnej gamy produktów stosowanych w żywieniu dojelitowym.

Spółka z powodzeniem przeszła proces oceny i otrzymała dotację celową na dywersyfikację zakładu produkcyjnego w Opolu, gdzie firma będzie wytwarzać innowacyjne produkty żywieniowe specjalnego przeznaczenia medycznego. Program wspierania inwestycji o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2030 jest grantowym programem podlegającym ministrowi ds. gospodarki. Jego celem, jako istotnego narzędzia zachęcającego do inwestowania w Polsce, jest udzielanie wsparcia finansowego inwestorom z obszaru Biznesu Innowacyjnego (BIZ) oraz polskim przedsiębiorcom, którzy lokują nowe inwestycje produkcyjne lub świadczą usługi w sektorze usług biznesowych. Operatorem programu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), odpowiedzialna za przeprowadzanie naborów wniosków aplikacyjnych, ich ocenę i rekomendację projektów inwestycyjnych do uzyskania dofinansowania. Program stawia przed inwestorami, ubiegającymi się o wsparcie finansowe, różne wymogi, takie jak utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat po zakończeniu projektu inwestycyjnego oraz przeznaczenie 15% wartości grantu na współpracę z uczelniami.

Inwestycja firmy Nutricia jest kolejną, która wpisuje się w ostatnie trendy inwestycyjne w Polsce. Dzięki naszym wykształconym kadrom, wzrastającej innowacyjności i automatyzacji, a przede wszystkim coraz większej świadomości konsumenckiej, wizerunek naszego kraju ciągle się zmienia. Nie jesteśmy już miejscem gdzie realizowane są proste inwestycje produkcyjne, jednak coraz bardziej przyciągamy te, które wprowadzają innowacje i zaawansowane technologie! Ponadto zakłady produkcyjne Nutricia reprezentują historyczną dla Polski gałąź gospodarki – produkcję żywności. Cieszę się, że jako PAIH mogliśmy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, wspierając je zarówno w ramach Programu wsparcia inwestycji, jak również naszą wiedzą i umiejętnościami - dodaje Marcin Fabianowicz, Dyrektor Departamentu Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Zakłady produkcyjne Nutricia w Opolu są jedną z największych i najbardziej kompleksowych fabryk DANONE w Europie. W październiku 2022 roku Światowe Forum Ekonomiczne uznało istniejącą od prawie 80 lat opolską fabrykę Nutricia za „zakład przyszłości”, przyznając jej prestiżowe odznaczenie Lighthouse Award. Kompleks należących do DANONE zakładów Nutricia w Opolu to jedna z nielicznych fabryk FMCG na świecie i pierwsza w Polsce, która otrzymała tę nagrodę. Stało się to za sprawą wdrożonych tu nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających pełną synergię pracy ludzi i maszyn, ale także pozwalających zakładowi ograniczyć emisję CO2 niemal o 80%, a do tego poprawić wydajność i wprowadzić oszczędności.

* * *

O firmie Nutricia

Nutricia, należąca do grupy spółek DANONE, od 1993 roku oferuje rozwiązania żywieniowe wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie w kluczowych momentach życia konsumentów. Od ponad 120 lat firma wykorzystuje najnowsze doniesienia naukowe, aby wprowadzać pionierskie rozwiązania w zakresie żywienia specjalistycznego, wspierając rozwój niemowląt i małych dzieci oraz specyficzne potrzeby żywieniowe osób chorych.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu pełni rolę instytucji doradczej, będąc pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno na terenie Polski, jak i poprzez sieć biur na całym świecie, wspierając rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach i promując produkty, usługi oraz rozwiązania technologiczne z Polski. Agencja wspiera przedsiębiorców w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji zagranicą, a także zachęca do bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz realizacji krajowych projektów inwestycyjnych.