Aktualności

Nowe Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH otwarte

Polska Agencja Inwestycji i Handlu rośnie w siłę i otwiera kolejne Zagraniczne Biura Handlowe. W połowie marca odbyło się oficjalne otwarcie oddziału PAIH w Wilnie. Litewskie biuro Agencji będzie odpowiedzialne za wsparcie przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem współpracy pomiędzy polskim i litewskim, łotewskim oraz estońskim biznesem.
Nowe Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH otwarte

Uroczyste otwarcie biura połączone było z seminarium dla branży fintech “The traditional banking and Fintechs - synergy or competition” zorganizowanym wspólnie z Ambasadą RP na Litwie. Wydarzenie zgromadziło licznych przedstawicieli władz lokalnych, placówek dyplomatycznych, reprezentantów polskiej i litewskiej branży fintech oraz inwestorów. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat lokalnego ekosystemu fintech i wyzwań w tej dziedzinie. Po części oficjalnej uczestnicy kontynuowali rozmowy podczas sesji networkingowej.

Galeria zdjęć:
O krajach bałtyckich:

Litwa, Łotwa i Estonia to trzy niewielkie państwa leżące na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Razem zajmują powierzchnię ponad 175 tys. km2 i liczą niemal 7 mln obywateli określanych mianem Bałtów. Mimo niewielkich rozmiarów Litwa, Łotwa i Estonia nie ustają w inwestowaniu w długoterminowe fundamenty swojego rozwoju. Za największe atuty tych państw uznaje się kapitał ludzki oraz poziom edukacji, innowacyjności i cyfryzacji. Kraje bałtyckie stale dążą także do stworzenia sprzyjającego przedsiębiorczości, nowoczesnym technologiom i międzynarodowym talentom otoczenia biznesowego.