Aktualności

Kolejna edycja „Mój Biznes Za Granicą” zakończona z sukcesem

20 października 2023
Polskie firmy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie doradcze w kwestii ekspansji zagranicznej. To wniosek z zakończonego kolejnego cyklu zajęć dla przedsiębiorców, realizowanych w ramach Akademii Biznesu w projekcie Mój Biznes Za Granicą. Eksperci PAIH oraz organizacji partnerskich przeprowadzili trwający pięć dni cykl spotkań, w trakcie których przekazali wiedzę przedstawicielom firm oraz przeprowadzili z nimi warsztaty praktyczne.
Cykl wykładów w ramach Akademii Biznesu w projekcie Mój Biznes Za Granicą


W zajęciach udział wzięli przedstawiciele polskich firm z wielu różnorodnych gałęzi gospodarki - przemysłu spożywczego, produktów dziecięcych, branży kosmetycznej, energetyki odnawialnej, przetwórstwa odpadów i innych. W ramach pięciu dni spotkań przedsiębiorcy uczestniczyli w cyklu wykładów przybliżających szereg zagadnień prawnych, ekonomicznych, marketingowych i wizerunkowych w dziedzinie eksportu. Poznali również aspekty tworzenia strategii eksportowej i prowadzenia e-commerce na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy wzięli też udział w indywidualnych sesjach mentoringu, a także w networkingu i matchmakingu. Podczas spotkań dla przedsiębiorców były również dostępne połączenia z przedstawicielami wybranych zagranicznych biur PAIH, z którymi mieli możliwość porozmawiać o potencjale eksportowym swoich produktów i usług na wybranych rynkach.

W ramach projektu Mój Biznes Za Granicą doradztwo prowadzili też przedstawiciele innych podmiotów, w tym Polskiego Funduszu Rozwoju, KUKE, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Patentowego RP, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Izby Gospodarcze oraz portalu Trade.gov.pl. Na pytania uczestników odpowiadali też eksperci PAIH realizujący program Polskie Mosty Technologiczne, wspierający ekspansję firm na rynki pozaeuropejskie.

* * *

Projekt jest współorganizowany przez PAIH oraz Sieć Przedsiębiorczych Kobiet. Międzynarodowym partnerem projektu jest Business France.

Projekt „Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Galeria zdjęć:

Cykl wykładów w ramach Akademii Biznesu w projekcie Mój Biznes Za Granicą
Cykl wykładów w ramach Akademii Biznesu w projekcie Mój Biznes Za Granicą
Cykl wykładów w ramach Akademii Biznesu w projekcie Mój Biznes Za Granicą
Cykl wykładów w ramach Akademii Biznesu w projekcie Mój Biznes Za Granicą
Cykl wykładów w ramach Akademii Biznesu w projekcie Mój Biznes Za Granicą
Cykl wykładów w ramach Akademii Biznesu w projekcie Mój Biznes Za Granicą
Cykl wykładów w ramach Akademii Biznesu w projekcie Mój Biznes Za Granicą