Aktualności

Aktywny udział PAIH w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Inwestycje zagraniczne i ich wpływ na polską gospodarkę, wsparcie eksportu i budowa marki polskiej gospodarki, czy wsparcie dla powojennej odbudowy Ukrainy. Na zakończonym w czwartek w Karpaczu XXXII Forum Ekonomicznym głos PAIH w tych kluczowych dla Agencji tematach zabrzmiał szczególnie głośno.

Aktywny udział PAIH w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu


Forum Ekonomiczne to kilkaset paneli dyskusyjnych i spotkań z udziałem polityków, reprezentantów świata biznesu i nauki oraz samorządowców. W programie tegorocznej edycji odbywającej się pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu - Europa u progu zmian” znalazło się prawie 500 wydarzeń z takich obszarów, jak: cyfryzacja, nowe technologie, odbudowa Ukrainy czy polityka międzynarodowa. Według danych biura prasowego Forum w tegorocznej edycji wzięło udział ponad pięć tysięcy gości z 60 krajów.

Paweł Kurtasz, prezes PAIH w ciągu trzech dni wydarzenia uczestniczył w aż sześciu dyskusjach panelowych, zorganizowanych m.in. przez Polski Fundusz Rozwoju, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Rzeczpospolitą. Odbył także liczne spotkania kuluarowe z przedstawicielami biznesu i nauki. W ramach aktywności na Forum mówił m.in. o budowaniu synergii między działaniami instytucji i podmiotów prywatnych, atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz polskim eksporcie w dobie wojny w Ukrainie i niepewności na globalnych rynkach. Podkreślał także znaczenie inwestycji Intela na dolnym śląsku dla rozwoju polskiej gospodarki oraz opowiadał o roli Agencji we wspieraniu przedsiębiorców.

W Forum aktywnie uczestniczyli także eksperci PAIH, zarówno z Centrali w Warszawie, jak i Zagranicznych Biur Handlowych. Podczas wydarzenia wzięli udział w rozmowach bilateralnych, byli moderatorami i panelistami licznych dyskusji. Sercem tych aktywności była współorganizowana przez PAIH strefa PFR. Gospodarzami paneli byli Dyrektor Departamentu Eksportu Łukasz Grabowski, Pełnomocnik Zarządu PAIH do spraw Marki Polskiej Gospodarki Marcin Graczyk oraz Menadżer Departamentu Inwestycji Monika Kisiel. Tematyka spotkań zorganizowanych w ramach strefy przez PAIH pokazuje pełne spektrum działalności Agencji. Począwszy od eksportu i debaty dotyczącej polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, poprzez budowę marki polskiej gospodarki aż do kwestii zaangażowania PAIH w bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Uczestnikami tych rozmów byli także kierownik Zagranicznego Biura Handlowego we Frankfurcie Łukasz Chrabański i Dyrektor Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji Anna Kaczmarska. Ekspertka PAIH na zaproszenie Strefy Dolnośląskiej brała również udział w debacie dotyczącej konieczności wsparcia udzielanego przez biznes środowisku akademickiemu. Ofertę PAIH i jej działalność w trakcie paneli prezentowali także Aleksandra Leoncewicz, kierowniczka ZBH w Mediolanie, Wojciech Nowicki z Departemantu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji i Mikołaj Tauber z Departamentu Eksportu.

Relacja z poszczególnych dni wydarzenia dostępna jest na naszym Twitterze i LinkedInie.


Galeria zdjęć: