Aktualności

Polsko-Tajwański Okrągły Stół Biznesowy

Perspektywa owocnej współpracy to ścieżka, którą chcą podążać instytucje i firmy zarówno z Polski, jak i Tajwanu, którego delegacja odwiedziła Warszawę. Goście z Republiki Chińskiej uczestniczyli w Polsko-Tajwańskim Okrągłym Stole Biznesowym, którego celem było wzmocnienie relacji gospodarczych. Wydarzenie odbyło się 27 lipca w Warszawie.

Polsko-Tajwański Okrągły Stół Biznesowy


Spotkanie otworzył Paweł Kurtasz, prezes zarządu PAIH. Mówił o coraz lepszych relacjach gospodarczych pomiędzy Polską i Tajwanem oraz rosnącym zainteresowaniu inwestycjami w Polsce. Podkreślał przy tym, że nasz kraj jest najlepszym miejscem do lokowania projektów inwestycyjnych z branży półprzewodników, czego przykładem jest niedawno zapowiedziane powstanie zakładu produkcyjnego Intela pod Wrocławiem.

Nieustannie działamy dla zwiększania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Tajwanem. Razem z partnerami tajwańskimi wskazujemy sektory o największym potencjalne rozwoju - mówił Paweł Kurtasz - Doskonałym możliwościom rozwoju biznesu towarzyszy w Polsce rozwinięty system wsparcia i zachęt inwestycyjnych - dodał.

W wydarzeniu wziął udział sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak. W swoim wystąpieniu przypomniał, że mimo iż Polska doznała szoku związanego z pandemią COVID i wojną na Ukrainie, nasza gospodarka pozostała stabilna, wzrosła też liczba inwestycji zagranicznych. Podkreślał przy tym, że Polska jest największym krajem w Europie Środkowej pod względem ludności i rynku wewnętrznego. Jesteśmy węzłem łączącym wschód z zachodem i północ z południem. Dysponujemy też szeregiem instrumentów wsparcia dla inwestycji.

Dobre wyniki Polski zawdzięczamy bezpieczeństwu kraju w ramach zawartych sojuszy, a także dywersyfikacji źródeł energii, uniezależniającej nasz kraj od globalnych zawirowań. Polska wielokrotnie udowodniła odporność swojej gospodarki na kryzysy - mówił minister Piechowiak.

Uczestniczący w wydarzeniu minister Kung Ming-hsin z Narodowej Rady Rozwoju Tajwanu podkreślał, że spotkanie pozwala patrzeć na przyszłą współpracę z nadzieją. Wskazał na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i transformacją energetyczną jako obszary, w których Tajwan i Polska mogą wiele osiągnąć współdziałając.

Ambasador Bob Chen z Biura Przedstawicielstwa Tajpej w Polsce przypomniał, że Tajwan szanując wolność i demokrację od pierwszych dni wspiera Ukrainę wobec trwającej inwazji Rosji. Podkreślił, że Tajwan dostarczył na Ukrainę znaczną pomoc humanitarną dzięki wsparciu Polski.

Do tematu pomocy Ukrainie nawiązał Marcin Chruściel, dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Mówił o procesie odbudowy Ukrainy, który oznaczać będzie nie tylko przywrócenie infrastruktury takiej jak drogi i domy, ale również rozwój gospodarczy. W proces ten będą zaangażowane organizacje z wielu krajów, nie tylko z Polski, co tworzy szansę do współpracy Polski i Tajwanu w tym obszarze. Zachęcił on również do kontaktu z Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH w Kijowie, gdzie firmy mogą otrzymać bieżącą informację na temat rynku ukraińskiego i wsparcie w relacjach biznesowych.

W ramach Polsko-Tajwańskiego Biznesowego Okrągłego Stołu odbył się szereg sesji B2B pomiędzy firmami polskimi i tajwańskimi, przedstawienie zbliżających się targów branży półprzewodnikowej SEMICON oraz sesja rozmów pomiędzy administracją ze strony Polski i Tajwanu.


Galeria zdjęć: