Aktualności

Powrót biura PAIH do Kijowa i seria spotkań z ministrami

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kijowie wznawia działalność stacjonarną na Ukrainie. Biuro w Kijowie z powodu rozpoczętej w 2022 roku inwazji Rosji na Ukrainę wypełniało swoje obowiązki z Warszawy. W ponownym otwarciu siedziby biura uczestniczyła Jadwiga Emilewicz, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Udział wziął także Michał Dworczyk, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Stronę ukraińską reprezentowali wiceministrowie infrastruktury Oleksandra Azarchina oraz Mustafa Nayyem. Uroczyste otwarcie poprowadził Karol Kubica, kierownik ZBH w Kijowie.

Powrót biura PAIH do Kijowa i seria spotkań z ministrami


Gości powitał członek zarządu PAIH Grzegorz Oszast, który zachęcał firmy do kontaktu z Agencją, która aktywnie wspiera budowanie relacji biznesowych pomiędzy Polską i Ukrainą. Podkreślił, że PAIH traktuje biuro w Kijowie priorytetowo i mogą zgłaszać się do niego zarówno firmy polskie chcące zwiększyć swoją obecność na Ukrainie, jak i ukraińskie szukające polskich partnerów biznesowych.

Zachęcamy zarówno firmy z Polski, jak i Ukrainy, do zwracania się do Biura w Kijowie jako punktu, który będzie udzielać wszechstronnej pomocy w kontaktach biznesowych. Zespół działający w Kijowie zostanie wzmocniony, by sprostać ogromnemu zainteresowaniu relacjami gospodarczymi, które obecnie obserwujemy - mówił Grzegorz Oszast.

Minister Jadwiga Emilewicz mówiła o dobrej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą, dzięki której w ciągu kilku dni udaje się usuwać kolejne przeszkody w działaniu. Zachęcała przy tym firmy, by biuro PAIH w Kijowie było punktem, do którego będą chciały zwracać się, chcąc działać na Ukrainie.

Minister Dworczyk podkreślił, że dzisiejsze spotkanie w ponownie otwartej siedzibie biura jest możliwe dzięki bohaterskiej obronie Ukrainy. Dodał też, że Polska dostrzega działania władz ukraińskich na rzecz modernizacji gospodarki i bieżącą odbudowę infrastruktury.

Ministerstwo Odbudowy Ukrainy reprezentowali wiceministrowie Oleksandra Azarchina oraz Mustafa Nayyem. Minister Azarchina podkreślała, że zwycięstwo wymaga finansowania, a ono wynika z budżetu zależnego od stanu gospodarki. Władze Ukrainy chcą, by działała ona sprawnie, a biznes ukraiński i polski efektywnie współpracowały. Wiceminister Nayyem mówił o otwartości na obecność polskiego biznesu na Ukrainie i konieczności dalszego usprawniania współpracy.

Ministrowie Emilewicz i Dworczyk razem z Grzegorzem Oszastem wzięli też udział w spotkaniu z wicepremier Iryną Wereszczuk, z którą rozmawiali o zwiększeniu ochrony polskich inwestycji na Ukrainie. W trakcie wizyty w Kijowie Jadwiga Emilewicz oraz Grzegorz Oszast spotkali się z ministrem infrastruktury Ołeksandrem Kubrakowem oraz ministrami Azarchiną i Nayyemem. Rozmowy pozwoliły określić najpilniejsze obszary wymagające usprawnienia oraz przeszkody w bieżących kontaktach biznesowych, zgłaszane przez przedsiębiorców. Strona ukraińska z zainteresowaniem przyjęła informację o liczbie polskich firm zainteresowanych powojenną odbudową kraju oraz o pracach nad Białą Księgą identyfikującą najbardziej istotne i powszechnie spotykane problemy w biznesowych relacjach pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Ukrainy.


Galeria zdjęć: