Aktualności

Konwencja Budownictwa Polska-Ukraina – spotkanie robocze z udziałem Jadwigi Emilewicz

Spotkanie robocze w ramach przygotowań do Konwencji Budownictwa Polska-Ukraina ze specjalnym udziałem minister Jadwigi Emilewicz oraz członka zarządu PAIH Grzegorza Oszasta pokazało duży potencjał leżący przed branżą budowlaną oraz główne kierunki działania w kwestii odbudowy Ukrainy. Jego celem było określenie potrzeb, oczekiwań i wyzwań ze strony polskich przedsiębiorców działających w ramach powojennej odbudowy kraju naszego sąsiada.

Konwencja Budownictwa Polska-Ukraina


Spotkanie poprowadzili Konrad Wyrwas, dyrektor ds. strategii rozwoju i public relations Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Prezes PZPB Jan Styliński oraz Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, reprezentanci kancelarii prawnych oraz liczni specjaliści z branży budowlanej.

Jako sektory kluczowe wskazano infrastrukturę, energetykę, rolnictwo, transport, IT. Mowa była też o konieczności rozwoju narzędzi rozwiązywania sporów biznesowych i arbitrażu, a także o rozwijającym się systemie gwarancji inwestycyjnych.  Podczas dyskusji omówione zostały wyzwania legislacyjne wymagające najpilniejszego działania. Wśród nich wymieniono przejrzystość i transparentność, ułatwienia dewizowe, usprawnienie procedur m.in. szybkiej ścieżki zamówień oraz nowelizacji przepisów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym i harmonizacja prawa w kontekście planowanej akcesji Ukrainy do struktur UE.

Minister Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że potrzebny jest fundusz polsko-ukraiński wspierający działania firm oraz instrument grantowy służący do przygotowania inwestycji. Nadmieniła przy tym, że również Europejski Bank Inwestycyjny jest gotowy do spotkań branżowych, by przedstawić firmom mechanizm uzyskiwania środków. Jak podkreślała minister Emilewicz, istotne jest, by na Ukrainie tworzyć jednostki na podobieństwo działających w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych. Szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o planowanej publikacji Białej Księgi barier w prawie zamówień publicznych, które możliwe są do wskazania jako konieczne do szybkiego usprawnienia  tego obszaru bez wielkiego wpływu na stronę ukraińską. Jeden z obszarów, w którym widzimy specjalizację, jest sukces Polski w kwestii pozyskiwania środków z UE.

Grzegorz Oszast, członek zarządu PAIH zachęcał do angażowania się w projekty biznesowe na Ukrainie, jednocześnie przestrzegając że warunkiem sukcesu na tym rynku jest poznanie jego specyfiki, pozyskanie sieci relacji i obecność na miejscu, pozwalająca na sprawne działanie firmy na etapie przetargów i realizacji projektów. Przypomniał przy tym, że pomoc w zakresie wkroczenia na rynek ukraiński i nawiązywania relacji zapewnia PAIH wraz z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kijowie, które po okresie tymczasowego funkcjonowania w Warszawie powraca na Ukrainę.

Eksperci branży budownictwa drogowego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekonywali o doświadczeniu Dyrekcji w wieloletnich projektach budowlanych, które można z powodzeniem przełożyć na grunt ukraiński. Podkreślali przy tym, że Dyrekcja chce dzielić się wypracowanymi rozwiązaniami w kwestii postępowań przetargowych, wyłanianiem wykonawców i wykorzystywaniem środków w sposób transparentny i efektywny.

Uczestniczący w spotkaniu Jacek Szugajew, prezes zarządu KredoBanku działającego na Ukrainie podkreślił, że na rynku ukraińskim kredyty są obecnie dostępne w bardzo ograniczony sposób. Nie są też obecnie realizowane duże inwestycje, co wynika z toczonych nadal działań wojennych i związanego z nimi ryzyka. Dodał, że KredoBank pomimo trudności utrzymuje obecnie akcję kredytową oraz inne instrumenty dla przedsiębiorców.

Organizatorem spotkania był Polski Związek Pracodawców Budownictwa. PAIH był jednym ze współorganizatorów.


Galeria zdjęć: