Aktualności

Coraz lepsza współpraca gospodarcza. Forum Ekonomiczne Polska-Kazachstan

Relacje gospodarcze Polski z Kazachstanem mogą stać się dla obu krajów niezwykle owocne, stanowiąc bramę do szerszej obecności Polski w Azji Centralnej i Kazachstanu w Europie. Kazachski biznes jest zainteresowany ofertą polskich firm i z otwartością podchodzi do naszej oferty. Tak można podsumować Forum Ekonomiczne Polska-Kazachstan, które odbyło się w Warszawie.

Forum Ekonomiczne Polska-Kazachstan


Forum otworzyli członek zarządu PAIH Grzegorz Oszast, wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, Roman Wasilienko wiceminister MSZ Kazachstanu oraz Kairat Torebayev, wiceminister Handlu i Integracji Kazachstanu. Przemawiający wyrazili chęć zacieśniania relacji i zwiększania wymiany gospodarczej w obliczu powstawania nowych szlaków handlowych pomiędzy naszymi krajami.

Podczas odbywających się na Forum paneli uczestnicy dyskutowali o potencjalne współpracy w sektorze przemysłowym, możliwościach wsparcia polskich i kazachstańskich firm, a także wyzwaniom i możliwościom logistycznym wynikającym ze zmian geopolitycznych. O możliwościach finansowania inwestycji mówili Daniyar Iskabylov, Wiceprezes Zarządu "Kazakhstan Investment Development Fund" oraz Karol Rozenberg z Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu Banku Gospodarstwa Krajowego. Głos zabrał również Yerlan Zeineshev z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kazachstanu. W trakcie dyskusji udało się wypracować wspólne stanowisko w postaci synergii działania podmiotów przy finansowaniu inwestycji. Sesję panelową poświęconą potencjałowi współpracy poprowadziła Lyubov Papurina z Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kazachstanie. Dyskusja z udziałem ministra Torebaieva była poświęcona prezentacji obecnego kierunku rozwoju głównych gałęzi przemysłu Kazachstanu.

W panelu poświęconym wsparciu firm dyskusja dotyczyła także oczekiwań i obaw zainteresowanych podmiotów. Dr hab. Inż. Małgorzata Jaworek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiła wyniki badania, jakie przeprowadzone zostało wśród polskich przedsiębiorców w kwestii współpracy biznesowej z Kazachstanem. Badani wskazali na duże znaczenie wsparcia Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Astanie oraz agencji Kazakh Invest. Jednocześnie badanie wskazało na obszary konieczne do dalszego usprawniania, takie jak upraszczanie przepisów i polityka antykorupcyjna. Analiza pokazała, że w znacznej większość przypadków kapitał polski jest w Kazachstanie postrzegany pozytywnie i polskie inwestycje spotykają się z dobrym przyjęciem. Większość firm 60% ocenia szanse rozwojowe na duże, a kolejne 30% na bardzo duże.

Panel poświęcony obecnej sytuacji branży logistycznej poprowadził Mikołaj Tauber z PAIH. Dyskusja dotyczyła zmian na globalnym rynku logistycznym wynikających między innymi z inwazji Rosji na Ukrainę, wpływowi zmian na globalną siatkę relacji handlowych i możliwościom gospodarczym krajów leżących na alternatywnych szlakach transportowych. Zauważalny w ostatnim czasie jest wzrost dynamiki kontaktów partnerów biznesowych z krajami Azji Centralnej. Rola Kazachstanu na szlakach handlowych biegnących przez ten region jest kluczowa. Polskie firmy mają ogromne doświadczenie w logistyce, którym mogą się dzielić. Jednocześnie zwiększenie współpracy Polski i Kazachstanu pozwala na skrócenie czasu transportu towarów drogą lądową i morską. Rozumieją to operatorzy firm logistycznych, w tym również portów towarowych w obu krajach. Poprawa łączności regionu Azji Centralnej z Europą może usprawnić przepływ towarów i tym samym stanowić zachętę do zwiększenia wymiany handlowej.

Z punktu widzenia Polski konflikt na Ukrainie utrudnił transport dotychczasowymi szlakami. Wobec takiej sytuacji rozwijane są trasy alternatywne, pozwalające na utrzymanie i dalszy rozwój wymiany gospodarczej. Przedstawiciele Kazachstanu mówili o szybko rozwijających się projektach infrastruktury logistycznej, zarówno portach jak i szlakach lądowych. Rozmówcy zgodnie przyznali, że usprawnienie transportu towarów pomiędzy Polską i Kazachstanem może pozwolić nie tylko na utrzymanie wymiany handlowej, ale też zwiększenie jej.

Forum Ekonomiczne Polska-Kazachstan jest wydarzeniem cyklicznym, którego poprzednia edycja odbyła się w 2021 r. Wydarzenie stanowi platformę do nawiązywania nowych relacji biznesowych i wzmacniania współpracy.


Galeria zdjęć: