Aktualności

PAIH wspiera innowacyjne technologie w rolnictwie

Mzuri World - lider z dziedziny Agro-Tech oraz producent najnowocześniejszych maszyn rolniczych w 2023 roku ukończy budowę zakładu produkcyjnego za 35 mln zł. Na realizację inwestycji firma otrzyma rządowy grant, który obsłużyła Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). W 2022 roku Agencja zakończyła dwa razy więcej polskich projektów inwestycyjnych niż przed dwoma laty.

PAIH wspiera innowacyjne technologie w rolnictwie


W 2017 roku wchodząca w skład Agro-Land Group polska spółka Mzuri-Agro przejęła aktywa brytyjskiej Mzuri Ltd. Efektem transakcji było przeniesienie produkcji do Śmielina w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie obecnie firma ma swoją siedzibę. Polski właściciel zainwestował w nowoczesne centrum B+R, które od 2019 roku jest jedynym na świecie ośrodkiem specjalizującym się w kompleksowym badaniu i rozwoju technologii uprawy pasowej, a jej urządzenia są używane na czterech kontynentach w ponad 40 krajach.

Projekt, który wsparła Polska Agencja Inwestycji i Handlu, dotyczy budowy zakładu produkującego nowoczesne agregaty siewno - uprawowe. Inwestycja objęła realizację m.in. budynku biurowego, hali produkcyjnej oraz magazynowej. Jej łączna wartość wyniosła 35 mln zł, z czego 3 mln zł pokrył grant przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030".

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym. W ciągu zaledwie kilku lat przeszliśmy drogę od małego przedsiębiorstwa do dużego dostawcy technologii kluczowej dla rolnictwa, odpowiadającej na wyzwania globalnego ocieplenia, dekarbonizację gospodarki oraz pustynnienie coraz większych obszarów Europy. Proponowane przez nas rozwiązania łączą wymóg zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka takich jak produkcja wysokiej jakości żywności i surowców roślinnych z jednoczesną troską o środowisko naturalne - glebę, wodę, powietrze - podkreślał Prezes Mzuri World Marek Różniak.

Inwestycja Mzuri World jest jednym z niemal 20 polskich projektów inwestycyjnych obsłużonych przez PAIH w 2022 roku. Dla porównania, w 2021 roku było ich 10, a w 2020 roku - 9.

Z dumą i ogromnym zaangażowaniem obsługujemy polskie projekty inwestycyjne. Z roku na rok jest ich coraz więcej, a to jasny sygnał, że nasi przedsiębiorcy stawiają na rozwój. Dzięki temu polskie produkty i technologie są bardziej konkurencyjne na międzynarodowych rynkach, gdzie wspieramy ich ekspansję. Wśród naszych klientów są m.in. właśnie producenci maszyn rolniczych. W 2021 roku wartość eksportu tego typu sprzętu wyniosła 1,67 mld euro, czyli o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Sektor agritech może w najbliższej dekadzie stać się motorem polskiego eksportu oraz kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju całej gospodarki - dodał Prezes PAIH Paweł Kurtasz.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.