Informacje Prasowe

Kongsberg Maritime Poland rozwija centrum B+R

16 maja 2023
Zatrudnienie 60 specjalistów, rozbudowa laboratorium oraz współpraca z dwiema polskimi uczelniami - to założenia inwestycji w centrum badawczo-rozwojowe, jaką zapowiedziała Kongsberg Maritime Poland. Na realizację projektu w Szczecinie norweska spółka otrzyma grant przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Wniosek o wsparcie obsługiwała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Co drugi wsparty przez PAIH w 2022 roku projekt pochodził z branży BSS/B+R.

Grupa Kongsberg zajmuje się opracowywaniem zaawansowanych technologicznie systemów i rozwiązań dla klientów z branży morskiej, obronnej, lotniczej, naftowo-gazowej oraz energii odnawialnej. Kongsberg Maritime Poland działa w Szczecinie od 2005 roku. Celem inwestycji jest rozwój możliwości badawczo-rozwojowych spółki dzięki zatrudnieniu zespołu kilkudziesięciu fachowców. Inwestor planuje rozbudowę laboratorium oraz zatrudnienie 60 specjalistów na stanowiskach inżynierów oprogramowania, testerów, managerów, a także finansowanie szkoleń.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat stale rozwijaliśmy portfolio usług o wysokiej wartości dodanej. Otwarcie centrum badań i rozwoju oprogramowania wpisuje się w dalszą strategię ekspansji naszej firmy opartą na trzech filarach: ludziach, kompetencjach oraz światowej klasy produktach i usługach. Ambitny plan rozwoju centrum pozwoli nam na wykorzystanie synergii pomiędzy ścisłą nautyczną wiedzą domenową, a innowacjami technologicznymi tak ważnymi w cyfrowej rzeczywistości - mówi Radosław Sochanowski, Dyrektor Zarządzający Kongsberg Maritime Poland.

Realizacja inwestycji zakłada również współpracę z Politechniką Morską w Szczecinie i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Uczelnia podkreśla, że możliwość współpracy w tym projekcie jest szansą dla obu podmiotów na dalszy rozwój specjalistycznej wiedzy i wykorzystanie szerokiego zaplecza kadrowego.

Politechnika Morska w Szczecinie została zaproszona do współpracy przez Kongsberg z uwagi na wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz ze względu na kadrę ekspertów z zakresu informatyki. Współuczestnictwo w przedsięwzięciach podmiotów z pozornie różnych środowisk może dać fantastyczne efekty. Politechnika Morska oraz Kongsberg są tego najlepszym przykładem - wskazuje Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Technologie informacyjno-komunikacyjne są dziś obecne wszędzie, od głębin morskich, aż po przestrzeń kosmiczną. Swój udział w tym mają także specjaliści z Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jesteśmy przekonani, że możliwości nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Kongsberg Maritime Poland oraz laboratoriów i zespołów badawczych Wydziału Informatyki pozwolą na realizowanie wspólnych projektów, których wynikami będą nowe rozwiązania informacyjno-komunikacyjne - mówi dr hab. inż. Jerzy Pejaś, Dziekan Wydziału Informatyki, prof. ZUT.

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, Polska dogania Europę pod względem nakładów na działalność B+R. GUS podkreśla, że liczba firm inwestujących w centra badawczo rozwojowe rośnie corocznie o kilkanaście procent. Według GUS nakłady krajowe brutto wyniosły w 2021 roku 37,7 mld zł, a wydatki na działalność w dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych stanowiły niemal połowę tej sumy. Ze względu na szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki, wsparcie projektów B+R od lat należy do priorytetowych działań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie Polską jako miejscem do lokowania centrów badawczo-rozwojowych. Sprzyja temu wypracowane przez lata szerokie zaplecze wysoko wykwalifikowanej kadry. Polacy są zaangażowanymi specjalistami, chcącymi uczestniczyć w rynkowych działaniach o wysokiej wartości, jakimi są badania i rozwój. Firmy doceniają też dostępne w Polsce atrakcyjne instrumenty wsparcia w rozwoju tego typu centrów - mówi Paweł Kurtasz, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Na realizację inwestycji Kongsberg Maritime Poland otrzyma grant rządowy w wysokości 744 750 zł. Wsparcie jest przyznawane na podstawie "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030". Doradztwo w zakresie pomocy publicznej i obsługę wniosku o jej uzyskanie zapewnili eksperci PAIH. W ubiegłym roku ponad 70 wspieranych przez Agencję projektów BSS/B+R doczekało się pozytywnej decyzji inwestycyjnej.


* * *

O Kongsberg Maritime Poland

Kongsberg Maritime Poland należy do światowej sieci oddziałów firmy Kongsberg. Specjalizuje się w usługach oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej oraz technologii informacyjnych oraz w obsłudze serwisowej urządzeń elektroniki okrętowej. Lokalnie projektuje zintegrowane systemy automatyki a także jest specjalistą w dziedzinie technologii informatycznych. Prowadzi również obsługę finansową i kontrolę dokumentacji technicznej. Produkuje i dostarcza systemy dynamicznego pozycjonowania, nawigacji, detekcji, łączności i automatyki dla jednostek pływających i instalacji typu offshore. Kongsberg Maritime Poland to doskonałość w obsłudze klientów, którym dostarczają usługi na najwyższym poziomie i o nieskazitelnej jakości.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.