Aktualności

XVII Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie

Pomiędzy Polską a Ukrainą dochodzi do historycznego zbliżenia gospodarczego. Aby mogło ono być jeszcze bardziej efektywne, należy wspólnie znosić bariery i nieprzerwanie działać, by polskie firmy mogły uczestniczyć w odbudowie powojennej kraju. To główne wnioski z XVII Polsko-Ukraińskich Dni Biznesowych, które odbyły się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

XVII Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie


W otwierającym wydarzenie panelu rozmawiano o polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych. Dyskusja dotyczyła również perspektyw udziału Polski w powojennej odbudowie Ukrainy i kontekstu pomocy naszemu sąsiadowi. Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz podkreślał bliskość naszych krajów i ich wspólnotę interesów.
Mimo wojny mamy unikatową szansę zbliżyć się nie tylko jako społeczeństwa, ale też jako biznes. Dziękuję polskim firmom, które wspierają nasze wysiłki wojenne i tym, które nie opuściły Ukrainy i dalej prowadzą tam swoją działalność, wzmacniając naszą gospodarkę - mówił Ambasador.Podkreślił przy tym, że władze Ukrainy określiły pięć priorytetów do realizacji w roku 2023. Wskazał odbudowę energetyki, mieszkalnictwa i infrastruktury – szkół, dróg i mostów. Jako jeden z fundamentów odbudowy wymienił również rozminowanie kraju, które realizowane jest już obecnie. Piątym priorytetem najbliższych działań określono wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców, by pomóc im rozwijać ich biznes.

Grzegorz Oszast, członek zarządu PAIH podkreślał rolę polskich firm z sektora MŚP w procesie odbudowy Ukrainy. Przypomniał przy tym, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera firmy swoim know-how na rynku ukraińskim i siecią bezpośrednich kontaktów.
Zachęcam do kontaktu z PAIH, by uniknąć wyzwań, jakie mogą pojawić się na rynku ukraińskim. Wielkie korporacje działające w skali międzynarodowej poradzą sobie z nimi samodzielnie, jednak mali i średni przedsiębiorcy powinni korzystać ze wsparcia takich agencji jak nasza, ale też naszego MSZ. Rynek ukraiński różni się od polskiego, są różnice kulturowe, które trzeba poznać. Pomagamy to zrobić. Zapraszamy Państwa do tego, byśmy mogli pomagać, kojarzyć z partnerami, wymieniać doświadczenia - podsumował Grzegorz Oszast.


Uczestniczący w panelu Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MRiT, podkreślał zaangażowanie Polski od pierwszych dni w pomoc humanitarną.
Podjęliśmy decyzję o staraniach dla podtrzymania ukraińskiej gospodarki. W tym celu niezbędny jest wysiłek organizacji międzynarodowych i przedsiębiorców. Udało się stworzyć warunki do przeniesienia przedsiębiorstw ukraińskich do Polski. Udało się podtrzymać, a nawet rozwinąć wymianę handlową. Eksport z Polski do Ukrainy wzrósł o 55%, z Ukrainy do Polski o 43% - podsumował Aleksander Siemaszko.Uczestnicy debat mówili też o znaczeniu wprowadzenia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego do procesu odbudowy, a także o formach wsparcia, w tym między innymi szkoleń zawodowych dla Ukraińców i wsparcia konsultacyjnego dla ukraińskich firm w Polsce. Rozmówcy podkreślali, że niezwykle ważne z perspektywy branży budowlanej jest zapewnienie płynności finansowej realizowanych projektów i bez zaangażowania instytucji publicznych, które mogą zbudować gwarancje, będzie to trudne.

W kolejnych dyskusjach przedstawiciele projektów związanych z odbudową Ukrainy prezentowali dane dotyczące skali zniszczeń i prowadzonych obecnie prac inwentaryzacyjnych, obejmujących całe miasta i najbardziej dotknięte wojną obszary. Wykorzystywane przy tym technologie takie jak precyzyjne zdjęcia lotnicze pozwalają ocenić z dużym przybliżeniem skalę zniszczeń i oszacować straty. Podkreślano przy tym, że tematy takie jak rozminowanie terenów czy wielkoskalowe prace budowlane wymagają sprawności planowania i wdrażania założeń w życie, zarówno obecnie jak i po zakończeniu trwającego konfliktu. Z kolei polscy przedsiębiorcy przypomnieli, że choć na Ukrainie od roku 2014 zaszła znacząca zmiana w postrzeganiu relacji gospodarczych, to nadal zauważają oni duże trudności w załatwianiu spraw urzędowych, w tym z ukraińskim urzędem skarbowym czy sądami. Jako kolejny obszar wymagający dalszego usprawnienia odnotowano wymianę transgraniczną. Wszystkie te głosy spotkały się ze zrozumieniem i deklaracjami działań dla dalszego usprawniania relacji polsko-ukraińskich.


Galeria zdjęć:

XVII Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie
XVII Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie
XVII Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie
XVII Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie
XVII Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie
XVII Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie
XVII Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie