Aktualności

Trwają prace nad finalnym projektem koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski na Expo w Osace

09 marca 2023
Pięć prac wyróżnionych w konkursie na "Opracowanie koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2025 w Osace" zostało poddanych konsultacji firmy doradczej działającej w Japonii i współpracującej przy EXPO 2025 w Osace.

Expo2025 logo


Oceniane były możliwości realizacji w warunkach japońskich, zgodnie z szacowanymi kosztami i terminami obowiązującymi w tym kraju wskazanymi w najnowszych dokumentach głównego Organizatora wydarzenia (Bureau International des Expositions). Dodatkowe znaczenie miała zgodność głównej idei projektów z koncepcją programową polskiej obecności na EXPO 2025 w Osace oraz hasłem przewodnim.

Jest to kolejny krok, który pozwoli na podjęcie decyzji o współpracy z wybranym architektem uwzględniającej wszystkie wytyczne kluczowe dla sukcesu budowy Pawilonu Polski.

Udział Polski w Expo to doskonała okazja do szerokiej promocji naszego kraju, ze szczególnym naciskiem na rozwój współpracy handlowej i inwestycyjnej z Japonią. Nasza obecność na wystawie światowej ma przyczynić się przede wszystkim do wzmocnienia stosunków gospodarczych i kulturalnych między Polską a Japonią i krajami azjatyckimi; zwiększenia napływu inwestycji zagranicznych oraz ruchu turystycznego z Japonii i państw azjatyckich do Polski. Expo 2025 Osaka, Kansai rozpocznie się 13 kwietnia 2025 i potrwa do 13 października 2025. Wystawa Światowa w Japonii odbędzie się pod hasłem "Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia" ("Designing Future Society for Our Lives"). Organizatorzy przewidują, że weźmie w niej udział 150 krajów i 25 organizacji międzynarodowych.