Polskie Mosty Technologiczne

Przywrócenie dostępu do systemu SOE

10 lutego 2023
Szanowni Państwo, zakończyły się prace techniczne w systemie SOE. Mogą Państwo już korzystać z systemu. Podczas pierwszego logowania wymuszona zostanie zmiana hasła. Jeszcze raz przepraszamy za utrudnienia i liczymy na ich ostateczne zakończenie.

PMT important


* * *

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.


PMT - logotypy