Polskie Mosty Technologiczne

Utrudnienia w dostępie do systemu SOE

08 lutego 2023
Z przyczyn technicznych System SOE jest niedostępny. Powiadomimy Państwa o dostępności systemu niezwłocznie po jego przywróceniu do funkcjonowania. Za utrudnienia przepraszamy.

PMT important


* * *

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.


PMT - logotypy