Informacje Prasowe

PAIH zabiera polski sektor wodorowy do Meksyku

6 lutego 2023
Udział w targach Expo Hidrogeno, spotkania z meksykańskimi przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji otoczenia biznesu oraz administracji rządowej - czekają na uczestników misji sektora wodorowego do Monterrey w Meksyku. Wydarzenie, które odbędzie się między 6 a 9 lutego zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Meksyk jest częścią tzw. pasa słonecznego, czyli krajów o największym nasłonecznieniu na świecie. Dzięki temu potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii rozciąga się na 85% terytorium kraju. Rozwojowi branży OZE oraz wodorowej sprzyja malejący koszt instalacji i utrzymania paneli słonecznych, który w ostatnich latach spadł o ok. 80%. Obecnie meksykański sektor wodorowy jest mocno uzależniony od działalności rafineryjnej i petrochemicznej. Jednak władzom w Mexico City zależy na rozwoju "zielonego wodoru", opartego na eksploatacji OZE. Według niezależnych analiz, Meksyk może stać się drugim najbardziej konkurencyjnym eksporterem tego paliwa do Azji i trzecim na rynki europejskie.

Meksyk stara się wykorzystać swój ogromny potencjał w zakresie produkcji zielonej energii. Już dziś na terenie kraju działa 200 elektrowni zasilanych OZE. Położenie geograficzne, bliskość dużych rynków zbytu, a także bycie stroną aż 13 umów o wolnym handlu, sprawiają, że Meksyk może stać się hubem dla rozwoju sektora wodorowego w regionie. Do utrzymania tempa rozwoju, branża potrzebuje transferu technologii i inwestycji, a to szansa dla polskich przedsiębiorców. Stąd podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu dla nich misji na największe targi wodorowe w Meksyku. Zgodnie z przewidywaniami Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej GIZ, w ciągu najbliższych kilku lat można spodziewać się inwestycji w meksykańską branżę wodorową o wartości 6 mld dol. A to przełoży się na powstanie ok. 90 tys. nowych miejsc pracy do 2050 roku. Prognoza ta wskazuje na niepowtarzalną szansę dla polskich, wodorowych spółek technologicznych, które mogą stosunkowo wcześnie wejść na rynek meksykański ze swoimi rozwiązaniami i od początku procesu budować swoją pozycję - mówi Grzegorz Gałczyński, Ekspert PAIH ds. branży motoryzacyjnej i wodorowej.

Jak wyjaśnia ekspert PAIH, uczestnicy misji będą mogli korzystać ze stoiska PAIH na największych w Meksyku targach sektora wodorowego, tj. Expo Hidrogeno 2023. Będą mieć również okazję przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, gubernatorem stanu Nuevo Leon oraz partnerami z klastrów i ośrodków naukowych zaangażowanych w rozwój branży. Do Meksyku z PAIH jadą przedstawiciele polskiego biznesu, środowisk naukowych i akademickich oraz jednej ze Specjalnych Stref Ekonomicznych. W organizację i obsługę misji są zaangażowani eksperci z Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Meksyku i warszawskiej Centrali Agencji.
 
W 2021 roku powstała "Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku", której zapisy umożliwią "ekologiczne wytwarzanie wodoru na skalę przemysłową oraz stopniową budowę w Polsce zeroemisyjnej gospodarki poprzez przyspieszenie procesu dekarbonizacji niektórych obszarów". Zgodnie z dokumentem do 2030 r. mają powstać 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru. W kilka miesięcy po przyjęciu strategii, powstała pierwsza polska "dolina wodorowa" - Mazowiecka Dolina Wodorowa. Powstanie klastra zakłada współpracę biznesu i sektora finansów z instytutami naukowo-badawczymi oraz uczelniami. Obejmie przy tym m.in. produkcję, magazynowanie i wykorzystanie zero- i niskoemisyjnego wodoru w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. PAIH znalazł się wśród 37 podmiotów, które podpisały umowę o współpracy i zainicjowały funkcjonowanie Doliny.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją otoczenia biznesu, działającą w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.