Aktualności

Spotkanie z UkraineInvest

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz i Członek Zarządu Zdzisław Sokal spotkali się z Serhijem Tsivkachem, Prezesem siostrzanej do PAIH ukraińskiej instytucji - UkraineInvest by porozmawiać o współpracy gospodarczej z Ukrainą. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie i przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Spotkanie z UkraineInvest


Zgromadzeni omówili bieżące potrzeby wsparcia gospodarki ukraińskiej, zasady powojennej odbudowy i udziału w niej polskiego biznesu. Poruszono kwestie współpracy w obszarze inwestycyjnym i transferu polskich doświadczeń wynikających z transformacji gospodarczej.

Przedstawiciele PAIH zadeklarowali szerokie wsparcie w informowaniu polskiego biznesu nt. możliwości gospodarczych pojawiających się na Ukrainie. Serhii Tsivkach przekazał natomiast wyrazy uznania i wdzięczności za polską pomoc dla Ukrainy oraz docenił intensywne działania PAIH w tym zakresie. Strony zadeklarowały także gotowość dalszego pogłębiania współdziałania, która została zapoczątkowana w 2020 r. poprzez podpisanie porozumienia o współpracy.


Galeria zdjęć: