Aktualności

Kolejny krok w rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw dla producentów baterii

22 listopada 2022
Turecka firma z sektora chemicznego wchodzi do Polski. Ege Kimya utworzy w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie zakład produkujący sole niklu oraz kobaltu będące kluczowymi surowcami do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych (EV). Podczas procesu inwestycyjnego inwestorzy otrzymali pełne wsparcie ze strony PAIH. Inwestycja w Polsce będzie pierwszym zakładem produkcyjnym firmy zlokalizowanym poza Turcją.

Celem, opiewającej na niemal 140 mln złotych, inwestycji firmy Ege Kimya jest dostarczanie siarczanu niklu i kobaltu do odbiorców zlokalizowanych w Polsce, a także innych krajach UE. Inwestor nabył już działkę 11ha w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. Jedna trzecia powierzchni zakupionego terenu będzie wykorzystana w obecnej fazie projektu. Reszta działki została zarezerwowana do poszerzania gamy produktowej oraz rozbudowy mocy produkcyjnych fabryki w kolejnych latach. Realizacja projektu będzie kolejnym krokiem pozwalającym na rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw dla producentów baterii działających w Polsce. Planowany termin rozpoczęcia produkcji to pierwsza połowa 2024 roku.

Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki. W Polsce szybko powiększa się liczba firm rozwijających produkcję w tym właśnie sektorze. Już teraz w naszym kraju ulokowana jest produkcja 30% wszystkich powstających w Europie baterii do pojazdów elektrycznych. Bardzo mnie cieszy, że poszerzamy ten sektor o kolejną inwestycję. Dzięki niej będziemy mogli jeszcze bardziej wzmocnić naszą pozycję lidera wśród państw zaangażowanych w budowę europejskiego łańcucha dostaw sektora bateryjnego - komentuje Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Fabryka Ege Kimya planuje wykorzystywać w produkcji bezemisyjne technologie będące wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. Energia wykorzystywana w zakładzie pochodzić ma natomiast z odnawialnych źródeł energii. W fabryce w Stargardzie prowadzona będzie również działalność B+R. Dzięki zlokalizowaniu fabryki w Polsce europejskie koncerny samochodowe i producenci baterii będą mogli istotnie obniżyć ślad węglowy swojej produkcji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu była bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie oferty inwestycyjnej oraz wizyt lokalizacyjnych. Pracownicy PAIH pomagali również w wyborze konkretnej działki inwestycyjnej. W obsługę inwestycji w Stargardzie intensywnie zaangażowane były także Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego oraz UM Stargard.

Zdecydowaliśmy się na inwestycję w północno-zachodniej Polsce przede wszystkim ze względu na bliskość potencjalnych klientów. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi na korzyść Stargardu była dostępność mediów umożliwiających zaawansowaną produkcję chemiczną, dostęp do linii kolejowej, drogi szybkiego ruchu oraz bliskość portu w Świnoujściu. Nasza fabryka w Polsce nie tylko pozwoli na zapewnienie kluczowych produktów do produkcji baterii do samochodów elektrycznych ale również, dzięki właśnie lokalizacji oraz wykorzystaniu zielonych źródeł energii, pozwoli na zminimalizowanie śladu węglowego samochodów elektrycznych produkowanych w Europie - powiedział Erez Navaro, Członek Zarządu Ege Kimya.

O firmie Ege Kimya

Firma Ege Kimya, z siedzibą w Turcji, jest dostawcą chemikaliów do ponad 10 sektorów przemysłu, takich jak produkcja farb, detergentów, opon, katalizatorów czy budownictwo. Firma posiada 65-letnie doświadczenie w wyspecjalizowanej produkcji chemicznej oraz działalności badawczo-rozwojowej. Ege Kimya jest partnerem wielu międzynarodowych koncernów takich jak Evonik, Albemarle Catalysts czy Euclid Chemical.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.