Aktualności

Konferencja inwestycyjna w Tel Awiwie

26 października 2022
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z Federacją Izraelskich Izb Handlowych zorganizowała konferencję poświęconą możliwościom inwestycyjnym w Polsce. Uczestniczyli w niej eksperci z dziedziny prawa, pomocy rządowej, obsługi inwestycji, sektora B+R, outsourcingu i relokacji przedsiębiorstw. Wydarzenie odbyło się 25 października w Tel-Awiwie.

Konferencja inwestycyjna w Tel Awiwie


Polska Agencja Inwestycji i Handlu oferuje wsparcie dla inwestorów zagranicznych, w tym możliwości networkingu, pomoc prawną, a także organizację wizyt lokalizacyjnych. Program "Poland.Business Harbour" kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, oraz małym, średnim i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. We wrześniu 2022 roku program został rozszerzony na firmy z branż strategicznych z całego świata.

Polska zajmuje najwyższe miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Za naszym krajem przemawia strategiczna lokalizacja i wysoko wykwalifikowana kadra. Głęboko wierzymy, że potencjał polskiego sektora IT/ICT, zwłaszcza w kontekście działania and Wisłą wiodących ośrodków biznesowych, centrów doskonałości i centrów badawczo-rozwojowych, może mieć kluczowe znaczenie w stymulowaniu innowacyjności i wzrostu gospodarczego Polski i Izraela - powiedział Członek Zarządu PAIH, Grzegorz Słomkowski.

Sesje dyskusyjne dotyczyły klimatu inwestycyjnego i pomocy publicznej, a także lokowania inwestycji w Polsce z perspektywy prawnika oraz znaczenia zarządzania potencjałem ludzkim i zatrudniania pracowników.


Galeria zdjęć:


* * *

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.