Aktualności

Polska gospodarka jak marka premium. PAIH prezentuje hasło Poland. Business Forward

11 października 2022
Poland. Business Forward - pod takim hasłem Polska Agencja Inwestycji i Handlu będzie promować rodzimą gospodarkę jako markę na świecie. Za wysoką oceną biznesową Polski stoją trzy dekady bezprecedensowego w skali świata wzrostu gospodarczego i szereg konkurencyjnych przewag. PAIH zamierza promować polski biznes, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznych firm zainteresowanych globalną ekspansją.

Poland Business Forward logo


Hasło przedstawił podczas niedawnego PAIH Forum Biznesu prezes zarządu Krzysztof Drynda. Stanowi ono ideę skupiającą jak w soczewce założenia nowej strategii ogłoszonej przez Agencję. Jej kluczowym elementem jest promocja polskiej gospodarki, która szczególnie w ostatnich latach staje się bardzo mocną marką wśród partnerów biznesowych na całym świecie.

Chcemy uczynić to hasło motorem do działania, źródłem rozwoju i nowej energii. Zawierając strategię PAIH w tylko trzech słowach pragniemy przekazać klarowną i zdecydowaną wiadomość: z nami rozwinie się Wasz biznes - mówi prezes zarządu PAIH Krzysztof Drynda i dodaje - Na każdym kroku będziemy przypominać, że dzięki współpracy da się osiągnąć sukces. Jego gwarantem są wspólne dążenia i jasne cele zarówno przedsiębiorców, jak i instytucji wsparcia takich jak właśnie PAIH.

Przewagi strategiczne

Polska jako kierunek do tworzenia powiązań biznesowych jest postrzegana jako atrakcyjna z kilku przyczyn. To nie tylko takie czynniki jak stabilny wzrost wielkości gospodarki od 30 lat czy doskonała lokalizacja na przecięciu europejskich szlaków transportowych i rozbudowana infrastruktura transportowa. Za Polską przemawiają też takie argumenty jak innowacyjność firm, konkurencyjność jakościowa produktów, a także wykwalifikowane kadry i sprzyjające otoczenie regulacyjne.

Tworząc strategię budowania Marki Polskiej Gospodarki, która będzie parasolem dla wielu aktywności promocyjnych prowadzonych przez nasz kraj, składamy rynkowi obietnicę. Zawiera się ona w trzech słowach, ale dotyczy wielu platform działania i odziaływania. Poland. Business Forward to obietnica, która ma potwierdzenie w rzeczywistości, bo oparta o twarde atuty - nasze walory inwestycyjne i eksportowe - mówi Oskar Derych, Dyrektor Departamentu Strategii i Promocji Gospodarczej Agencji - Poland. Business Forward odzwierciedla też nasz stosunek do podejmowanych zadań we wspieraniu napływu inwestycji do Polski, wsparciu w internacjonalizacji polskich firm. Mówiąc wprost - jesteśmy po to aby Twój Biznes był zawsze z nami Forward - mówi.

Promocja polskiej gospodarki to instytucjonalna odpowiedź PAIH na potrzeby polskich firm. O tym jakie są ich oczekiwania i ambicje, eksperci agencji rozmawiali z przedsiębiorcami podczas PAIH Forum Biznesu, które odbyło się 5 października na PGE Narodowym. W wydarzeniu uczestniczyło 4 tysiące polskich firm, w tym w dużej mierze z sektora MŚP. Możliwość rozmów z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że do poszczególnych stoisk ustawiały się kolejki, a ostatnie rozmowy trwały nawet po zakończeniu forum.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.