Aktualności

Sukces PAIH Forum Biznesu

06 października 2022
Zakończyło się PAIH Forum Biznesu 2022. Na PGE Narodowym w Warszawie zgromadziło się niemal cztery tysiące przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w rozmowach ze specjalistami i panelach tematycznych poświęconych ekspansji zagranicznej, a także przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Eksperci PAIH i partnerzy wydarzenia byli do dyspozycji przedsiębiorców przez cały dzień trwania Forum.

PAIH Forum Biznesu 2022


Wydarzenie zainaugurowane zostało przez Prezesa PAIH Krzysztofa Dryndę. Podkreślił, że polscy przedsiębiorcy są gotowi na internacjonalizację biznesów, a właściwe wykorzystanie aktualnej sytuacji jedynie przyspieszy polską ekspansję zagraniczną.

Stoimy w obliczu przetasowania relacji międzynarodowych, w tym relacji gospodarczych. Dominującym trendem, który jest rezultatem ostatnich lat, jest deglobalizacja. Takie nowe otwarcie jest szansą, by znacząco podnieść znaczenie polskiego biznesu - naszym wspólnym zadaniem jest, by tę szansę wykorzystać w stu procentach - mówił Krzysztof Drynda.

Podczas rozpoczęcia Forum wystąpili również Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda oraz Sekretarz Stanu w MRiT Grzegorz Piechowiak, a także Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński. Uroczyste przeslanie do uczestników wygłosił również, w formie wideo Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Głos zabrał także Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Wydarzenie jest dobrą odpowiedzią na oczekiwania eksporterów i inwestorów szukających informacji o poszczególnych rynkach i branżach oraz tych, którzy chcą zapoznać się z instrumentami i narzędziami wsparcia ekspansji zagranicznej, które oferuje administracja - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda otwierając wydarzenie. Dodał, że resort jest w trakcie uruchamiania dwóch dużych rozwiązań cyfrowych. - Na zmodernizowanym portalu trade.gov.pl będzie dostępny komplet informacji o ważnych wydarzeniach, inicjatywach i rynkach zagranicznych. Z kolei EXPORT INTELLIGENCE to system, w którym są m.in. dane o przepływach handlowych i dane gospodarcze. Raporty będą dostępne w ramach usług instytucji wsparcia eksportu, ale wybrane - na początek ok. 150, umieścimy niedługo na trade.gov.pl, gdzie wszyscy będą mieli do nich dostęp. W zależności od zainteresowania, będziemy bazę rozszerzać o kolejne raporty - poinformował szef MRiT.

Wiceminister Grzegorz Piechowiak dodał:

PAIH Forum Biznesu jest największą tego typu imprezą w Polsce. To wydarzenie dla firm aktywnych na rynkach zagranicznych, ale i tych, które są u progu rozpoczęcia ekspansji zagranicznej i takich, które o niej dopiero myślą. Eksport to szansa dla polskiej gospodarki, to szansa na dynamiczny, ale i stabilny rozwój biznesów.

W ramach wydarzenia odbył się szereg paneli dyskusyjnych. Zaproszeni goście na przykładzie Expo 2020 Dubai omówili szanse promocji kraju, regionu i branży na wystawach światowych. Podsumowaniu sukcesów wystawy towarzyszyło spojrzenie na silne strony Pawilonu Polski i podkreślenie atutów naszego kraju. Osobna prezentacja poświęcona została założeniom wystawy Expo 2025 Osaka, Kansai.

Możemy śmiało ocenić, że plan promocji Polski na Expo w Dubaju zrealizowaliśmy w stu procentach. Promowaliśmy nie tylko polską kulturę i naukę, ale też polski biznes i widzimy już tego pierwsze rezultaty. Nasi przedsiębiorcy podpisują już kontrakty będące owocem naszej obecności na Expo. Jako jedyny kraj zorganizowaliśmy w ramach wystawy światowej dwa ogromne wydarzenia, Forum Polsko-Afrykańskie i Forum Polsko Arabskie. Dzięki nim teraz obserwujemy rosnące zainteresowanie Polską jako kierunkiem relacji gospodarczych, ale i turystyki - podkreślił Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH.

Podczas wydarzenia podpisane zostało porozumienie pomiędzy PAIH i KGHM Polska Miedź, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju krajowej gospodarki oraz umacnianie pozycji Polski jako jednego z największych eksporterów na świecie. Dokument podpisali ze strony PAIH prezes Agencji Krzysztof Drynda i członek zarządu Grzegorz Słomkowski. W imieniu KGHM dokument sygnowali wiceprezes zarządu ds. aktywów zagranicznych Jerzy Paluchniak oraz wiceprezes zarządu ds. finansowych Andrzej Kensbok.

Kolejna część PAIH Forum Biznesu objęła cykl prezentacji Agencji oraz partnerów wydarzenia. Prelegenci przedstawili w ich trakcie instrumenty wsparcia w ekspansji, zagadnienie zamówień publicznych w UE, a także jak na rozwój inwestycji i eksportu wpływają innowacje.

Przez cały czas trwania wydarzenia dla uczestników prowadzone były warsztaty branżowe, spotkania z pracownikami Zagranicznych Biur Handlowych, udostępniona została przestrzeń networkingowa.

Tegoroczna edycja PAIH Forum Biznesu odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym wydarzenia był PKO Bank Polski, a partnerami głównymi Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Strefa Inwestycji oraz Fundacja World For Ukraine.


PFB 2022 - Dziękujemy


Galeria zdjęć:


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu


Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.