Aktualności

PAIH Forum Biznesu z Honorowym Patronatem Prezydenta RP

23 września 2022
Tegoroczna edycja flagowego wydarzenia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, PAIH Forum Biznesu, otrzymała Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. PAIH Forum Biznesu 2022 odbędzie się już 5 października na PGE Narodowym.

PAIH Forum Biznesu


Przyznanie PAIH Forum Biznesu 2022 Honorowego Patronatu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oznacza, że październikowe wydarzenie wpisuje się w szeroki wachlarz działań Prezydenta Polski na rzecz wsparcia rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Cieszę się, że idea jaka przyświeca nam przy organizacji PAIH Forum Biznesu otrzymała aprobatę Pana Prezydenta. To dla nas ogromna motywacja i potwierdzenie, że działania PAIH mają sens. Musimy mieć na uwadze, że polscy przedsiębiorcy działają teraz w warunkach nasilającej się niepewności na międzynarodowych rynkach. W PAIH staramy się na bieżąco dostosować nasze narzędzia wsparcia do nowych okoliczności rynkowych i oczekiwań polskich firm. Taka też będzie tegoroczna edycja PAIH Forum Biznesu - traktująca o wyzwaniach, ale też szansach biznesowych w cieniu wojny i kryzysu energetycznego. Jestem przekonany, że udział w naszym wydarzeniu poszerzy perspektywy każdego inwestora i eksportera - mówi Krzysztof Drynda, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

PAIH Forum Biznesu to wydarzenie w formule bezpłatnych warsztatów branżowych i rynkowych oraz indywidualnych konsultacji z ekspertami. Jego celem jest pokazanie małym i średnim polskim firmom szans eksportowych i inwestycyjnych na rynkach zagranicznych oraz wskazanie w jakie sektory, gdzie i z jaką intensywnością zaangażować kapitał oraz potencjał technologiczny.