Aktualności

Podpisanie porozumienia pomiędzy PAIH a Miastem Poznań

16 września br. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Miastem Poznań. Dokument zawarli Członek Zarządu PAIH Grzegorz Słomkowski oraz reprezentujący Zastępca Prezydenta Bartosz Guss.

Podpisanie porozumienia pomiędzy PAIH a Miastem Poznań


Celem porozumienia jest uzyskanie synergii działań w tworzeniu nowych szans biznesowych dla JST. Podpisana umowa jest również potwierdzeniem dotychczasowego dobrego współdziałania Miasta i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

PAIH zawiera porozumienia o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego posiadającymi potencjał inwestycyjny. Celem tego działania jest "sieciowanie" współpracy w zakresie wspierania międzynarodowej ekspansji i promocji gospodarczej polskich przedsiębiorstw oraz pozyskiwania i obsługi inwestorów, w tym z uwzględnieniem inwestorów polskich planujących nowe inwestycje w kraju i za granicą.
Jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami i gotowi na nią. Dobre relacje JST oraz sektora MŚP stanowią bazę do wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce oraz polskiej ekspansji zagranicznej. Tym bardziej cieszy mnie podpisanie dzisiejszego porozumienia o współpracy. Zawieranie tego typu umów jest kluczowe dla rozwoju polskiego biznesu - mówił Grzegorz Słomkowski podczas podpisania porozumienia między PAIH a Miastem Poznań.

Galeria zdjęć:

 
Podpisanie porozumienia pomiędzy PAIH a Miastem Poznań
Podpisanie porozumienia pomiędzy PAIH a Miastem Poznań