Informacje Prasowe

Więcej miejsc pracy i poprawa lokalnej edukacji dzięki nowej inwestycji

13 września 2022
SAPA Polska rozbuduje zakład produkcyjny, aby zrealizować nowe zlecenia swoich klientów - Stellantis i BMW. Dzięki inwestycji utworzone zostaną nowe miejsca pracy oraz klasy patronackie w lokalnych szkołach. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wsparła firmę poprzez doradztwo w zakresie instrumentów wsparcia dla inwestorów.

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie obecnie działający zakład produkcyjny. Pozwoli to zwiększyć moc produkcyjną i zrealizować nowe zlecenia dla firmy Stellantis oraz dostarczać części do produkcji nowej generacji samochodów marki BMW. Inwestycja obejmie montaż nowych wtryskarek z zaawansowanymi automatycznymi rozwiązaniami oraz stworzenie nowych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 11 161 000 EUR (51 360 689,80 PLN). W wyniku inwestycji w zmodernizowanym zakładzie zatrudnienie znajdzie jeszcze 30 osób. Ponadto Sapa Polska nawiąże ścisłą współpracę z lokalnymi szkołami, uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi. Firma stworzy również klasy patronackie, przekaże na potrzeby szkół maszyny i narzędzia oraz zorganizuje praktyki i staże dla studentów.

Na realizację inwestycji spółka otrzymała grant inwestycyjny w wysokości 3 mln zł. PAIH wspomogła firmę w obsłudze procedury aplikacji o grant w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2030”. Bezpośrednim doradcą finansowym Sapa Polska w procesie pozyskania i rozliczania grantu jest Core Sp. z o.o. z Warszawy.

O grupie SAPA Polska

Założona w 1998 roku Grupa SAPA działa w sektorze motoryzacyjnym. Firma zajmuje się produkcją wysokiej jakości komponentów samochodowych. W swojej działalności stawia na optymalizację i automatyzację procesu oraz obniżanie kosztów. SAPA Polska działa nieprzerwanie na rynku polskim od 2010 r., produkując szeroki zakres części motoryzacyjnych z plastiku, gumy i metalu w zakładzie produkcyjnym w Sosnowcu. Firma produkuje części samochodowe dla największych producentów świata, tj. Grupa Volkswagen, BMW, Stellantis i Skoda.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.