Aktualności

PAIH aktywnym uczestnikiem XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu

W zakończonym już XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu uczestniczyła silna reprezentacja PAIH. Przedstawiciele PAIH wzięli udział w panelach dotyczących m.in. kwestii kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki, wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej.

PAIH aktywnym uczestnikiem XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu


W Forum uczestniczył Zarząd Agencji. Prezes Krzysztof Drynda podczas panelu poświęconego produkcji wodoru przypomniał o szybkim tempie rozwoju tej technologii. Podkreślał też rolę, jaką odgrywa PAIH w budowaniu relacji biznesowych i budowaniu marki wodoru jako polskiego towaru eksportowego. Podczas udziału w rozmowach podkreślał też rolę PAIH jako ambasadora polskiego przemysłu na świecie, znaczenie wsparcia przez Agencję decyzji polskich firm o rozpoczęciu eksportu i otwieranie się na nowe kierunki współpracy gospodarczej.

Jako PAIH edukujemy firmy zainteresowane eksportem w zakresie kultury biznesowej i prawnej rynków zagranicznych. Szukamy nowych lokalizacji. Afryka i Bliski Wschód to bardzo perspektywiczne kierunki - mówił.

Podczas odbywającej się na Forum dyskusji w temacie cyberbezpieczeństwa, Członek Zarządu PAIH Grzegorz Słomkowski przypomniał, że PAIH pozyskuje inwestorów z sektora IT z całego świata, dzięki czemu branża ta w Polsce zatrudnia już pół miliona specjalistów. W trakcie debaty o wyzwaniach i szansach polskiego eksportu, mówił o zmianie w postrzeganiu Polski dzięki wystawie Expo 2020 Dubai.

Dzięki Expo bardzo poszerzyliśmy świadomość o Polsce. Mamy nadzieję, że kolejna wystawa w Japonii będzie dla nas otwarciem na tamten region. W rejonie azjatyckim znane są m.in. polskie kosmetyki, chcemy zdobyć kolejne sektory - podkreślał.

Uczestniczący w debacie Członek Zarządu Piotr Dytko podkreślał, że dla wschodzących gałęzi przemysłu kluczowa jest pomysłowość, stanowiąca wyróżnik na rynku. Dodał też, że kluczowym elementem jest współpraca pomiędzy samorządami a uczelniami, potrzebna dla wysokiego poziomu kształcenia przyszłych specjalistów.

W trakcie trwającego trzy dni Forum w dyskusjach uczestniczyli także inni eksperci PAIH. Łukasz Grabowski z Centrum Eksportu mówił o konieczności sygnalizowania przez przedsiębiorców ich potrzeb, by móc jak najpełniej dostosować do nich instrumenty wsparcia. Centrum Eksportu reprezentował także Michał Kucharczyk, który przypomniał że Polska jako lider regionu może stanowić bramę do rynków zachodnich dla startupów z Europy Środkowo-Wschodniej. Mikołaj Tauber z Centrum Eksportu podkreślał znaczenie zrozumienia kodów kulturowych w danym kraju dla skuteczności dotarcia na jego rynek. Z kolei Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji Marcin Graczyk określił kierunki skutecznej budowy wizerunku Polski na nadchodzącej wystawie Expo 2025 Osaka, Kansai.


Galeria zdjęć: