Informacje Prasowe

Rusza rejestracja na PAIH Forum Biznesu

5 września 2022
5 października odbędzie się kolejna edycja PAIH Forum Biznesu. Równo na miesiąc przed wydarzeniem rozpoczęła się rejestracja. PFB2022 znów będzie okazją do poznania aktualnych szans i wyzwań na rynkach międzynarodowych oraz możliwości inwestycyjnych nad Wisłą. W agendzie tegorocznego spotkania nie zabraknie perspektywy współpracy międzynarodowej w trudnych warunkach rzeczywistości wojennej i "pocovidowej".

PAIH Forum Biznesu


W 2021 r. polski eksport wzrósł o 20,1 proc. r/r - do 288,1 mld euro. Taka dynamika to w dużej mierze efekt ożywienia gospodarczego po "koronakryzysie" z 2020 roku. Wedle wiosennej prognozy Komisji Europejskiej, załamanie w handlu z Rosją i Ukrainą będzie ograniczać wzrost polskiego eksportu i importu. Słabszy popyt krajowy i prognozowana deprecjacja złotego powinny mieć ujemny wpływ na import, prowadząc do dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu w latach 2022 i 2023. Wśród największych odbiorców polskich towarów i usług znajdują się państwa europejskie: Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Szwecja oraz USA.

Jesteśmy w gronie 25 największych eksporterów na świecie, a od 3 lat notujemy rekordowe wzrosty wartości eksportu. Pandemia pokazała jak zaradni i innowacyjni są polscy przedsiębiorcy - z dnia na dzień przenieśli całą aktywność do rzeczywistości wirtualnej, znaleźli nowych dostawców i rynki zbytu. Choć fundamentem polskiej gospodarki są mikro, małe i średnie firmy, to ich aktywność na międzynarodowych jest wciąż mało widoczna. Tylko kilkanaście procent MŚP deklaruje działalność eksportową. PAIH sukcesywnie zmienia ten obraz. Szukamy dla nich nisz eksportowych, pomagamy nawiązać relacje z kontrahentami, informujemy o barierach i uczulamy na praktyki niewiarygodnych partnerów. Pamiętamy, jednak, że działamy w dynamicznym środowisku, więc naszą ofertę ciągle dostosowujemy do nowych okoliczności rynkowych i oczekiwań polskich firm. Taka też będzie tegoroczna edycja PAIH Forum Biznesu - traktująca o nowych możliwościach i wyzwaniach w trudnej rzeczywistości - zaznacza Krzysztof Drynda, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

PAIH Forum Biznesu to wydarzenie w formule bezpłatnych warsztatów branżowych i rynkowych oraz indywidualnych konsultacji z ekspertami. Jego celem jest pokazanie małym i średnim polskim firmom szans eksportowych i inwestycyjnych na rynkach zagranicznych oraz wskazanie w jakie sektory, gdzie i z jaką intensywnością zaangażować kapitał oraz potencjał technologiczny. Tegoroczna, trzecia już, edycja PAIH Forum Biznesu odbędzie się w wyjątkowych warunkach, tj. po wdrożeniu nowej strategii PAIH i w sytuacji wyzwań gospodarczych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę.

To nad czym obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu chce pracować, to promocja nowych perspektyw biznesowych. Zależy nam, żeby polscy przedsiębiorcy zwrócili uwagę na region Bliskiego Wschodu, czy ASEAN, ale też kraje afrykańskie, by patrzyli szerzej, poza granice Europy. Wybuch wojny w Ukrainie tylko spotęgował słuszność tego kierunku. Liczymy także, że podczas PAIH Forum Biznesu skonfrontujemy z przedsiębiorcami nasze pomysły na promocję marki polskiej gospodarki. Polskie firmy mają już konkurencyjne towary i usługi, które niejako odgrywają rolę ambasadorów naszego kraju zagranicą - zauważa Krzysztof Drynda.

Podczas Forum każdy przedsiębiorca będzie mógł skonsultować swój pomysł na projekt biznesowy z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH z różnych regionów świata oraz ekspertami z Centrali Agencji w Warszawie. Wśród paneli tematycznych znajdą się m.in. zagadnienia poświęcone prowadzeniu działalności e-commerce w Europie i Azji, rozwojowi technologii wodorowej w Polsce, wyzwaniom i perspektywom związanym z powojenną odbudową Ukrainy, czy szanse ekspansji zagranicznej takich branż jak: kosmetyczna, spożywcza, fintech, budowlana czy IT/ICT, w tym gamingowa. Wszystkie warsztaty będą uwzględniać możliwy wpływ wojny i stan łańcuchów dostaw po "koronakryzysie" w międzynarodowej wymianie handlowej.

Największą siłą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu są ludzie: ich ekspercka wiedza, znajomość realiów kulturowych i społecznych, biznesowe doświadczenie oraz unikalne relacje. To jest nasze know-how, którym na co dzień dzielimy się z polskimi przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że podczas PAIH Forum Biznesu będziemy mogli jeszcze lepiej przekazać im naszą wiedzę i pomóc wybrać optymalną ścieżkę ekspansji czy podjąć właściwe decyzje inwestycyjne. Ale także przekonać jeszcze więcej polskich firm do zaangażowania się w odbudowę Ukrainy - podkreśla Prezes Zarządu PAIH.

Do dyspozycji uczestników będą również partnerzy PAIH z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, instytucje szczebla centralnego oraz regionalnego, gotowi doradzić w zakresie realizacji projektów eksportowych i inwestycyjnych za granicą. Specjalny program PAIH Forum Biznesu kierowany jest także do potencjalnych inwestorów w Polsce, którzy zapoznają się z warunkami działania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

PAIH Forum Biznesu odbędzie się 5 października na PGE Narodowym.

Rejestracja jest możliwa na stronie paihforumbiznesu.gov.pl.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.