Aktualności

Spotkanie Zarządu PAIH z nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce

12 sierpnia 2022
Odbyło się spotkanie robocze pomiędzy przedstawicielami Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu a ambasadorem Ukrainy w Polsce, Panem Wasylem Zwaryczem. Zarząd PAIH reprezentowali Prezes Krzysztof Drynda oraz członek Zarządu Zdzisław Sokal. Spotkanie dotyczyło omówienia perspektyw współpracy pomiędzy oboma krajami w zakresie wymiany gospodarczej, odbudowy Ukrainy. Było też okazją do przedstawienia Ambasadorowi dotychczasowych inicjatyw PAIH w kwestii pomocy biznesowej oraz humanitarnej ze strony PAIH dla Ukrainy.

Spotkanie Zarządu PAIH z nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie, obecnie pracujący w Warszawie.

Podczas spotkania Ambasador Zwarycz podkreślał, że odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych jest dla Ukrainy priorytetowa, a gospodarka i życie społeczne muszą toczyć się niezależnie od trwającej wojny. Ambasador podkreślił, że docenia wzajemność relacji polsko-ukraińskich i pomoc okazaną przez Polskę od samego początku konfliktu.

Prezes Krzysztof Drynda poinformował Ambasadora o liczbie ponad 800 polskich firm, które zgłosiły chęć pomocy w procesie odbudowy Ukrainy. Podkreślił też znaczny wzrost zainteresowania firm ukraińskich prowadzeniem działalności w Polsce. Z kolei Zdzisław Sokal zaznaczył, że istotnym elementem współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą jest tworzenie rozwiązań ułatwiających ją, a jednocześnie spełniających europejskie ramy prawne.

Uczestnicy spotkania odwiedzili też działający w przestrzeni biurowej PAIH punkt obsługi firm ukraińskich Diia Business oraz prowadzoną przez Agencję przestrzeń Cowork Ukraina.


Galeria zdjęć: