Aktualności

Podpisanie porozumienia pomiędzy PAIH a Miastem Bobolice

21 lipca br. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Miastem Bobolice. Dokument zawarli Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza oraz Prezes Zarządu PAIH Krzysztof Drynda.

Bobolice i PAIH


Celem porozumienia jest uzyskanie synergii działań w tworzeniu nowych szans biznesowych dla samorządu. Podpisana umowa jest również potwierdzeniem dotychczasowego dobrego współdziałania Miasta i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Bobolice i PAIH już od kilku lat współpracują w zakresie uatrakcyjnienia samorządu dla inwestorów. Miasto zostało docenione za swój plan inwestycyjny i jego realizowanie już w 2017 roku. Bobolice zostały wówczas wyróżnione przez PAIH za prowadzenie przyjaznej inwestorom strony internetowej.