Aktualności

Spotkanie w MRiT z polskimi firmami działającymi na Ukrainie

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kijowie było organizatorem spotkania z przedsiębiorcami, jakie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W spotkaniu uczestniczył minister Waldemar Buda oraz prezes zarządu PAIH Krzysztof Drynda i członek zarządu Piotr Dytko.

Spotkanie w MRiT z polskimi firmami działającymi na Ukrainie


W spotkaniu biznesowym uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu polskich firm prowadzących działalność na terenie Ukrainy. Tematem rozmów było wskazanie przez przedsiębiorców kluczowych ich zdaniem obszarów współpracy wymagających poprawy. Uczestnicy omówili też największe wyzwania związane z aspektami prawnymi, logistycznymi i pracowniczymi dotyczącymi biznesów prowadzonych na Ukrainie.

Udział firm z wielu sektorów produkcji i usług pozwolił na przekrojową analizę potrzeb polskich firm. Podczas spotkania każdy z uczestników otrzymał czas na wypowiedź i przekazanie swoich obserwacji ministrowi rozwoju i technologii oraz zarządowi PAIH. Wypracowane podczas rozmów wnioski posłużą do usprawnienia współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ukrainą.


Spotkanie w MRiT z polskimi firmami działającymi na Ukrainie