Aktualności

Wizyta Ministra Transportu i Komunikacji Bułgarii Nikolai Sabeva i przedstawicieli sektora kolejnictwa w Polsce

15 czerwca 2022
Zakończyła się wizyta studyjna przedstawicieli bułgarskiego sektora kolejnictwa. Na zaproszenie Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka do Polski przyleciał Minister Transportu i Komunikacji Republiki Bułgarii Nikolai Sabev.

Wizyta studyjna przedstawicieli bułgarskiego sektora kolejnictwa


Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sofii wraz z Ambasadą RP w Bułgarii współorganizowało wizytę Ministra oraz, we współpracy z polskimi spółkami kolejowymi, koordynowało spotkanie z delegacją Kolei Bułgarskich. Celem obu wydarzeń było uzgodnienie dalszej współpracy w sektorze kolejnictwa między krajami.

7 czerwca, podczas odbywającego się w Lublinie Samorządowego Kongresu Trójmorza, Ministrowie Polski i Bułgarii podpisali deklarację o współpracy w rozszerzaniu korytarzy Morze Bałtyckie - Morze Czarne/Egejskie oraz obejmujących Bałkany Zachodnie. Poprzez podpisany dokument wezwali Komisję Europejską do włączenia całej trasy Sofia-Skopje-Durres do korytarza Bałkanów Zachodnich oraz do rozbudowy multimodalnej sieci Korytarza Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie w kierunku granicy polsko-litewskiej, wzdłuż osi Lublin-Siedlce-Białystok-Ełk.

8 czerwca PAIH i PKP Intercity zorganizowały wspólny przejazd ministra Sabeva i bułgarskiej delegacji z przedstawicielami PKP IC, w tym członkiem zarządu Adamem Laskowskim, pociągiem IC "Górski" z Lublina do Warszawy. W trakcie podróży omówiono szczegółowo tematy współpracy, m.in. modernizacji taboru kolejowego w Bułgarii.

W dniach 8-10 czerwca odbyła się natomiast wizyta studyjna. Na czele bułgarskiej delegacji stał Wiceminister Transportu i Komunikacji Bożidar Kostadinov, który spotkał się m.in. ze swoim polskim odpowiednikiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzejem Bittelem oraz Prezesem PKP S.A. Krzysztofem Mamińskim. W agendzie wizyty było spotkanie przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i bułgarskiego zarządcy infrastruktury kolejowej NRIC. Podczas spotkania określono obszary przyszłej współpracy. Odbyła się również robocza wizyta na przebudowie Dworca Warszawa Zachodnia i w głównej bazie PKP IC na Olszynce Grochowskiej. Zwieńczeniem programu było spotkanie w Instytucie Kolejnictwa. W trakcie wizyty omówiono możliwość współpracy w zakresie oferowanych przez IK prac badawczych, analiz i opinii w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego.


Galeria zdjęć: