Aktualności

Zakończyła się konferencja „GO GREEN – Hydrogen solutions from Poland and Belgium”

10 czerwca 2022
W dniu 9 czerwca br. w Brukseli odbyła się polsko-belgijska konferencja poświęcona technologiom wodorowym pn. "GO GREEN - Hydrogen solutions from Poland and Belgium". Konferencja była okazją, żeby zaprezentować światu potencjał polskiej myśli technologicznej, nawiązać kontakt z potencjalnymi partnerami oraz inwestorami.

Konferencja - GO GREEN - Hydrogen solutions from Poland and Belgium


Organizatorami wydarzenia było Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Amsterdamie i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli przy partnerskim udziale belgijskich agencji wsparcia handlu i inwestycji: Flanders Investment & Trade, Wallonia Export-Investment Agency oraz Brukselskiej Agencji Wspierania Biznesu (hub.brussels).

Polska Agencja Inwestycji i Handlu reprezentowana była przez Członka Zarządu Piotra Dytko oraz eksperta branżowego Grzegorza Gałczyńskiego, a także pracowników ZBH Amsterdam.

Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii w Belgii - An Stroobandt, zastępca szefa gabinetu minister Van Der Straeten, która wygłosiła prezentację na temat federalnej strategii wodorowej oraz Szymon Byliński - Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, który zaprezentował polską strategię wodorową.

Członek Zarządu Piotr Dytko wystąpił podczas otwarcia konferencji i podkreślił jaką rolę odgrywa we współczesnym świecie wodór:

Wodór coraz mocniej przenika do świadomości społeczeństw jako nośnik energii w niedalekiej przyszłości. Jest to, podobnie jak elektromobilność, stopniowo rozwijający się megatrend, który zrewolucjonizuje nie tylko środowisko życia ludzi poprzez znaczący wpływ na ograniczenie ilości szkodliwych emisji, ale przede wszystkim zmieni oblicze licznych gałęzi gospodarki poprzez zastosowanie wodoru w różnych dziedzinach produkcji, transporcie oraz energetyce.

Ambitnym celom programu Europejskiego Zielonego Ładu próbuje obecnie sprostać "Polska Strategia Wodorowa". Jej głównymi celami są wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie oraz wsparcie dekarbonizacji przemysłu. Polska dostrzega ogromny potencjał tkwiący w rozbudowie gospodarki wodorowej. Od 2020 roku jesteśmy świadkami znaczących starań, zarówno po stronie administracji rządowej jak i biznesu, w celu stworzenia solidnej bazy pod rozwój tej nowej gałęzi rozwoju.

Wspólne wydarzenie świadczy o zbliżonym podejściu do wodoru Polski i Belgii. Belgijska strategia, podobnie jak polska, koncentruje się w szczególności na wykorzystaniu wodoru (przede wszystkim) do dekarbonizacji przemysłu i transportu.


Galeria zdjęć: