Aktualności

Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy

Rozpoczyna się nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii zakłada współpracę na tym polu z biznesem. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zostanie jego operatorem.

Konferencja MRiT

Już na ten moment odbudowa Ukrainy będzie wymagała nakładu co najmniej 500-600 mld dolarów. Wartość ta ciągle wzrasta wraz z dalszymi działaniami zbrojnymi. Mimo tak wielkiej tragedii staramy się patrzeć w przód. Chcemy by polscy przedsiębiorcy byli gotowi do wznowienia eksportu i odbudowy Ukrainy, gdy tylko będzie to możliwe. Zachęcam do rejestracji na stronie PAIH zainteresowane współpracą firmy - powiedział Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

W pierwszej fazie polscy przedsiębiorcy wezmą udział w konsultacjach mających na celu wspólne stworzenie założeń projektu. Takie rozwiązanie pozwoli wsłuchać się w głos polskich przedsiębiorców i w przyszłości zapewni firmom wsparcie w bezpiecznym rozwoju handlu i działaniu na rzecz odbudowy Ukrainy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, gdy sytuacja w Ukrainie się ustabilizuje będzie można przeprowadzić działania w oparciu o gotowe, wypracowane wcześniej rozwiązania - poinformował Prezes PAIH Krzysztof Drynda.

W ostatnich trzech miesiącach Polska swoim zaangażowaniem i wsparciem potwierdziła, że jest wiarygodnym partnerem Ukrainy. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy niezawodnym przyjacielem Ukrainy - zaznaczył szef MRiT.

Konferencja MRiT


Co chcemy zrobić


Punktem wyjścia dla planowanych działań jest stworzenie bazy polskich przedsiębiorców, którzy będą zainteresowani powrotem na rynek ukraiński.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie PAIH. Wspólne konsultacje branżowe instytucji publicznych z biznesem - to kolejny krok prac. Wypracowane zostaną narzędzia, dzięki którym polskie przedsiębiorstwa otrzymają niezbędną pomoc dla swoich działań, a Ukraina skorzysta na ich wsparciu.

Kto może wziąć udział w projekcie

Zapraszamy do współpracy podmioty, które:

  • są polskimi przedsiębiorstwami,
  • nie współpracują z rosyjskimi i białoruskimi podmiotami objętymi sankcjami,
  • chcą działać w Ukrainie w czasie powojennej odbudowy,
  • spełniają pozostałe kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym.


Terminy

Od 9 czerwca firmy mogą zgłaszać swoją chęć udziału w projekcie. W pierwszej kolejności zapraszamy firmy z kluczowych dla odbudowy Ukrainy sektorów - branża budowlana, medyczna, transportowa i logistyczna, rolnicza, spożywcza i FMCG, motoryzacyjna i środków transportu, maszynowa oraz IT/ICT.

Szczegółowe kryteria doboru przedsiębiorstw są dostępne w formularzu zgłoszeniowym:


Od 1 sierpnia 2022 r. rozpoczną się wspólne konsultacje branżowe. Realizacja działań nastąpi, kiedy sytuacja w Ukrainie się ustabilizuje.

Obecne wsparcie

Wspieramy polskich przedsiębiorców chcących uczestniczyć w działaniach na rzecz odbudowy Ukrainy - działa podstrona MRiT z zamówieniami publicznymi organizacji międzynarodowych, dedykowanymi Ukrainie:


Dostępne są tam informacje o zamówieniach publicznych ogłoszonych przez organizacje międzynarodowe, banki międzynarodowe, ale też kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz inne kraje świadczące pomoc dla Ukrainy, jeżeli zamówienia kierowane są do przedsiębiorców spoza tego kraju. Polscy przedsiębiorcy mogą brać udział w tych przetargach.