Aktualności

Udział PAIH w Kongresie Perły Samorządu

Zakończył się Kongres Perły Samorządu. Wydarzenie odbyło się w Gdyni w dniach 18-19 maja br. Tegoroczny Kongres zgromadził zarówno przedstawicieli sektora publicznego, jak i prywatnego - reprezentantów biznesu, instytucji państwowych oraz samorządowców. Polską Agencję Inwestycji i Handlu reprezentował m.in. Członek Zarządu Zdzisław Sokal.

Perły Samorządu 2022


Podczas wydarzenia odbyły się liczne panele dyskusyjne oraz warsztaty. Kongres był okazją do rozmów o tym, co dla samorządców, lokalnych liderów i biznesu najistotniejsze. Zdzisław Sokal uczestniczył w panelu pt. "Środki, cel i skutki - jak sprawić, aby inwestycja była sukcesem, który będzie trwały". Monika Zdrojek z Departamentu Projektów prowadziła natomiast warsztaty na temat oferty PAIH, które dodatkowo otworzył Prezes Sokal. Podczas sesji dyskusyjnej Członek Zarządu mówił, o tym jak może wyglądać współpraca Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i samorządów oraz o ofercie PAIH.

Relacje samorządów oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stanowią bazę do tego, żebyśmy jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu mogli realizować swoje podstawowe cele w zakresie wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce oraz inwestycji polskich za granicą. - powiedział Zdzisław Sokal podczas panelu dyskusyjnego.

Podsumowanie relacji PAIH z samorządami: