Aktualności

Porozumienie pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

24 maja 2022
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zawarły porozumienie o współpracy. Dokument został podpisany przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marcina Mikołajczyka oraz reprezentujących PAIH Prezesa Zarządu Krzysztofa Dryndę i Członka Zarządu Zdzisława Sokala.

Porozumienie UKNF - PAIH


Celem podpisanego porozumienia jest nawiązanie strategicznej współpracy, skutkującej rozwojem innowacji finansowych FinTech. Ma to umożliwić wspólne działania, oparte na wzajemnym zaufaniu, wymianę wiedzy między PAIH a UKNF, jak również podejmowanie projektów edukacyjnych.

Przyszła kooperacja polegać będzie na wzajemnej promocji działań podczas spotkań, wydarzeń branżowych, edukacyjnych i biznesowych, w tym także z obszaru innowacji finansowych. Aktywności te mają odbywać się z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz innych kanałów komunikacji.

Obustronne wsparcie dotyczyć będzie inicjatyw w ramach Programu Innovation Hub, jak również podejmowanych w kraju i za granicą działań promocyjnych oraz edukacyjnych, kursów i wykładów na temat innowacji finansowych oraz polskiego sektora FinTech, w tym projektów promujących osiągnięcia wynikające z podpisanego Porozumienia.

Współpraca obejmie także udział w spotkaniach z przedsiębiorcami z sektora finansowego zainteresowanymi inwestycjami w Polsce oraz konsultacje ich zapytań.


Porozumienie UKNF - PAIH