Aktualności

Nowe narzędzie dla przedsiębiorców – baza branżowych wydarzeń

Polska Agencja Inwestycji i Handlu udostępniła nowe, dedykowane przedsiębiorcom narzędzie biznesowe. Na stronie PAIH uruchomiona została baza rekomendowanych wydarzeń branżowych w kraju i na świecie. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie najważniejsze wydarzenia targowe, konferencje i kongresy, które mogą być istotne z punktu widzenia polskich przedsiębiorców.

Branżowe wydarzenia


Baza została stworzona wspólnie przez ekspertów branżowych oraz rynkowych, zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych, dzięki czemu stanowi szeroki zbiór wydarzeń z wielu branż i regionów. Wybrane konferencje, targi i kongresy zostały specjalnie wyselekcjonowane by jak najlepiej odpowiadać potrzebom polskich przedsiębiorców.

Dla ułatwienia wyszukiwania baza rekomendowanych wydarzeń została wyposażona w możliwość filtrowania. Przedsiębiorcy podczas korzystania z narzędzia PAIH mogą m.in. wybrać interesujące ich kraje i/lub branże. Baza na bieżąco aktualizowana będzie o kolejne wydarzenia. Z momentem uruchomienia nowego narzędzia, rekomendowanych konferencji, targów i kongresów było ponad 150.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.