Aktualności

Otwarcie pierwszego zagranicznego Centrum Doradztwa Biznesowego Diia.Business

17 maja 2022
W Warszawie działalność rozpoczęło Centrum Doradztwa Biznesowego dla Ukraińców Diia.Business. Już od pierwszych dni funkcjonowania ośrodka każdy obywatel Ukrainy przebywający w Polsce będzie mógł skorzystać z bezpłatnych profesjonalnych konsultacji w zakresie m.in. zatrudnienia na terytorium Polski. Diia.Business zostało uruchomione przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy, polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa we współpracy z firmą Mastercard.

Otwarcie pierwszego zagranicznego Centrum Doradztwa Biznesowego Diia.Business

Od początku wojny w Ukrainie odczuwamy bardzo duże wsparcie ze strony Polaków we wszystkich obszarach - dyplomatycznym, wojskowym, humanitarnym, ekonomicznym i cyfrowym. Polska udzieliła schronienia milionom Ukraińców i stała się pierwszym krajem UE, który przyjął cyfrowe dokumenty w aplikacji Diia podczas przekraczania granic. A dziś symbolicznie otworzyliśmy pierwsze zagraniczne Centrum Diia.Business w Warszawie. Będzie ono działało nie tylko w standardowym formacie konsultacji dla przedsiębiorców. Wszyscy Ukraińcy, którzy są dziś w Polsce i potrzebują pracy, mieszkania lub pomocy w załatwieniu formalności, będą mogli do niego przyjść - mówił podczas otwarcia Centrum, Mychajło Fedorow, Wicepremier - Minister ds. Transformacji Cyfrowej Ukrainy.

Diia.Business to projekt promujący przedsiębiorczość i eksport, zainicjowany przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy. Projekt składa się z dwóch komponentów: portalu online oraz sieci centrów wsparcia dla przedsiębiorców.

Cieszę się, że otwieramy dziś centrum pomocy dla przedsiębiorców z Ukrainy, czyli oddział Diia.Business w Warszawie. Jest to możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Eksportu Ukrainy oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Chciałbym podziękować PAIH za przyłączenie się do projektu i udostępnienie przestrzeni niezbędnej do realizacji zadań centrum. Wierzę, że Diia.Business przyczyni się do powstania i realizacji wielu potrzebnych i ciekawych projektów w Polsce - powiedziała Olga Semeniuk, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dzięki rozpoczęciu działalności ośrodka, obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z bezpłatnych, profesjonalnych konsultacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkania, zakwaterowania i zatrudnienia w Polsce. Centrum Diia.Business w Warszawie zapewni m.in. doradztwo w zakresie uzyskania statusu uchodźcy udzieli informacji na temat kontaktów w sytuacjach kryzysowych.

Rolą i specjalizacją PAIH jest wspieranie polskich przedsiębiorców w działalności międzynarodowej. Obecnie takiego wsparcia potrzebują również firmy relokowane z terenów objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. Cieszę się, że możemy uczestniczyć w projekcie Diia.Business Center wspólnie z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Dzięki temu ukraińskie firmy mogą zachować ciągłość działania, a tym samym zminimalizować wpływ wojny na gospodarkę - powiedział Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda.

Przed wojną nie planowaliśmy otwierania centrów Diia.Business poza Ukrainą. Ale wojna wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Jesteśmy wdzięczni Polsce za gościnność i gotowość do pomocy w tych trudnych czasach, a także dziękujemy partnerom, firmie Mastercard. Z jednej strony to miło, że ukraińska marka Diia.Business osiąga poziom międzynarodowy. Z drugiej strony, to smutne, że powodem tego jest tak trudne wydarzenie, jakim jest wojna - dodała Valeriya Ionan, Wiceminister ds. Eurointegracji w Ministerstwie Transformacji Cyfrowej Ukrainy.

Centrum Diia.Business w Warszawie będzie działać przez czas trwania wojny i po jej zakończeniu, w zależności od zapotrzebowania na wsparcie ze strony przedsiębiorców i obywateli Ukrainy. Podobnie jak uruchomiony wcześniej Cowork Ukraina Ośrodek w Warszawie mieści się w kamienicy PAIH przy ulicy Bagatela 12.


Galeria zdjęć:


* * *

O Diia.Business

Portal internetowy Diia.Business został uruchomiony w lutym 2020 r. w Ukrainie przy wsparciu Mastercard. Portal oferuje wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej, a także ponad 68 rodzajów bezpłatnych konsultacji online, szkolenia w Narodowej Szkole Online dla Przedsiębiorców, aktualne wiadomości o możliwościach rozwoju biznesu oraz szeroki zakres usług cyfrowych. Od momentu uruchomienia projektu portal Diia.Business odwiedziło już ponad 1,5 miliona użytkowników, którzy skorzystali z ponad 5 200 konsultacji. Centra offline Diia.Business to ośrodki, których celem jest wspieranie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnienie im bezpłatnego doradztwa w różnych dziedzinach. Przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę w Ukrainie powstało 11 centrów: w Charkowie, Mikołajowie, Odessie, Czerkasach, Kijowie (z siedzibą na Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki), Połtawie, Użhorodzie, Buczy, Tarnopolu, Krzywym Rogu i Krzemieńczuku. Obecnie większość centrów offline funkcjonuje jako węzły koordynacji pomocy humanitarnej. W Tarnopolu i Użhorodzie ośrodki działają w normalnym trybie, ale dodatkowo pomagają firmom w relokacji, adaptacji do nowych warunków, ponownym uruchomieniu i wznowieniu działalności. Centrum w Buczy, które zostało zniszczone podczas okupacji rosyjskiej, jest w trakcie odbudowy.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.